zondag 10 februari 2008

AWD Archief 2009 (Juni/Dec) in Beeld


ARCHIEF 2008 -2009
Juni t/m December
-------
Alsnog ..2 Juni 2009..(Henk) Uitzetten herten..verschil begroeing van Zuidkant en Noordkant..Reeën in duin..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/06/he-he.html
Kicken 3 Vossen in één keer..2 juni 2009..(Henk)..Konijn in Duin..Stirumkanaal..Drie Vossen..Meer Zie : http://awd-bossie.blogspot.com/2009/06/kicken-3-vossen-in-een-keer.html
Avondwandeling..4 Juni 2009 ..met o.a. Grauwe Gans..rond 1970 nog een zeer zeldzame broedvogel..Vos..en de Jachthoornblazers..Meer zie ; http://awd-bossie.blogspot.com/2009/06/ik-ging-in-de-avond-naar-het-awd.html
Niet Op Je Nuchtere Maag..7 Juni 2009..met o.a. Konijnen..Drents Heideschaap..Toezicht Handhaving..Bastgewei Damhert..Fuut met jong...Reegeit en Reebok..Meer Zie : http://awd-bossie.blogspot.com/2009/06/niet-op-je-nuchtere-maag.html
Kalf Damhert ..8 Juni 2009..o.a. Het eerste damhert kalfje..Moeflons (verharen)..Snoek..En Truus van vier hoog..(Hertenkamp..?) meer zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/06/kalf-damhert-awd.html
Minder Leuke Ervaring..AWD .10 Juni 2009...met o.a..Reeën..En een vremd verhaal..en gedeeltelijk aangepast op verzoek van de coördinator van de boswachters..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/06/boswachter-niet-te-bereiken-awd.html
Fietsen door de AWD..Nee!!..13 Juni 2009..met o.a. Scootmobiel..te Paard...Kees Piël ..Tegen fietsen AWD.. Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/06/fietsen-door-het-awd.html
Wat een Topgebied!!..AWD..14 Juni 2009..met o.a. Ree...Natuurwandelingen AWD 2009..en Ree met kalfje.. Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/06/wat-een-top-gebied-awd.html
Egel en Vossen AWD Deel 2.. 20 Juni 2009..GertJan Bart en Henk..o.a. Vos pakt Aalscholver...Zwaluwnesten onder het bezoekerscentrum Oranjekom..Vos met Welp..Aalscholverskolonie..Mee Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/06/egel-awd-deel2.html
Egel en Vossen AWD Deel 1..20 Juni 2009..GertJan Bart en Henk..o.a. Wanneer heeft U voor het laatst een Egel gezien..Geeft het door...Spreekbeurt Bart..Damhert kalfje..en Egel AWD..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/06/egel-awd-deel-1.html
Damhert (Dama dama) AWD...23 Juni 2009..Veel damherten (Bastgewei)..Meer Zie : http://awd-bossie.blogspot.com/2009/06/damhert-dama-dama-awd.html
Terrasje Pakken.. 24 Juni 2009..(Anja henk)..70 Bunders..Damhert Kalfje..Hoornblazers..Boshut t'Panneland.. Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/06/terrasje-pakken.html
Donker Dagje..28 Juni 2009..met o.a..Vlinders..Koevinkje..Vos..enz..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/06/donker-dagje.html
Een Super dia show.Erik & Johanna..28 Juni 2009..De Duinstruiners (Erik en Johanna) Meer Zie; http://awd-bossie.blogspot.com/2009/06/een-super-dia-show.html
Ladies and Gentlemen, we've Got Him!... 5 Juli 2009..Duindoorn..Graskrpers.. Ree..Damherten ..en Zandhagedis..een diertje wat wel eens de bouwers slapenloze nachten bezorgd..Meer Zie : http://awd-bossie.blogspot.com/2009/07/ladies-and-gentlemen-weve-got-him.html
Waternet..Doet zijn naam eer aan! ..12 Juli..2009..Kleine opkomst webmasters wandeling....Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/07/waternetdoet-zijn-naam-eer-aan.html
De Bunzing AWD... 15 Juli 2009.. GertJan Herman Bart en Henk..Een geweldige waarneming in de AWD..een Bunzing..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/07/de-bunzing-awd.html
Lekker even uitwaaien AWD.. 18 Juli 2009..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/07/lekker-even-uitwaaien-awd.html
AWD Eiland van Rolvers..22 Juli 2009...De Snoek genezen..En het gebied Eiland van Rolvers..is geen verboden terrein meer..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/07/awd-eiland-van-rolvers.html
Oostvaardersplassen  ...26 Juli 2009...met o.a..Vossen Welp..Ree.enz..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/07/oostvaardersplassen-2.html
Hert met Zender en Vos Vogelenveld.. 28 Juli 2009..o.a Vos met konijn op één foto...damhert met zender..En een prachtig beeldverhaal van mensen die een vos voorbij lopen zonder hem te zien...Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/07/hert-met-zender-en-vos-vogelenveld.html
Ontmoeting met...AWD.. 9 Augustus 2009..o.a..Damherten in de mist..Slapende Vos...Ik met uitzicht Skyline Zandvoort..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/08/ontmoeting-met-awd.html
Een Magnifieke Avond AWD..11 Augustus 2009..Herman Henk..o.a Ree..Damherten..Damhert met Zender..(onderzoek sociale structuur en paarstrategieën..(AWD) en onder een bakkie koffie..een Vos die de show steelt..(en filmpje) Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/08/een-magnifieke-avond-awd.html
Bunker Avondwandeling AWD.. 16 Augustus 2009..Een avondwandeling met boswachter Johan Jonker..en Schuil en Rust...van oorsprong een oude schuilkeet voor de jachtopzichter...fam v Lennep..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/08/bunker-avondwandeling-awd.html
Spoor je in de Duinen? (AWD) ..16 Augustus 2009..(Herman Henk.)..met o.a..de Tongvaren Asplenium Scolopendrium in Bunker 100..Sporen in het zand..Mestkever..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/08/spoor-je-in-de-duinen-awd.html
Fietsen Amsterdamse Waterleidingduinen AWD..Nee!.. 17 Augustus 2009.. Stichting Duinbehoud..Natuurbelang AWD..en oproep aan de site's.. Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/08/fietsen-amsterdamse-waterleidingduinen.html
Wat is er gebeurd met de Graskarpers? AWD.. 19 Augustus 2009..o.a..Onderhoud AWD..Bloedheet/dorst..Olievlekken/Graskarpers..dood..? Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/08/ik-zou.html
Fuerteventura.. 28 Augustus 2009..Vakantie Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/08/fuerteventura.html
Bramen Plukken AWD ..29 Augustus 2009..Amerikaanse Vogelkers..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/08/bramen-plukken-awd.html
Moet je een beetje gek zijn..van de AWD... 29 Augustus 2009 ..Regenboog.Genesis 9 (5)..telling herten..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/08/moet-je-een-beetje-gek-zijnvan-het-awd.html
Bronst Veluwe..4 September 2009..(HV)..met Gertjan Bart Henk)..Bezoekerscentrum..Nog geen bronst..Stinkzwam..Ree..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/09/bronst-veluwe-2009.html
AWD ..Zo Uniek. 6 September 2009..Eiland van Rolvers..Ree..en Damherten..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/09/amsterdamse-waterleiding-duinenzo-uniek.html
Bronst Veluwe 2009 - GertJan Pols.. 7 September..2009..(Gezin GertJan)..Een log geheel van de Fam. Pols..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/09/bronst-veluwe-2009-gertjan-pols.html
Schaapsherder AWD..11 September 2009..Sein op groen Vossenjacht duinen...Schaapsherder Loek Geerling..en Paul Warmerdam..Snoek..en Reekalf..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/09/schaapsherder-amsterdamse-waterleiding.html
Nico P Avond / Te Donker.. 15 September 2009.. (Nico Paauw Henk)..Te donker ..en Batterijen leeg..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/09/nico-p-avond-te-donker.html
Stichting Natuurbelang AWD.. 18 September..2009..Stuur een mail naar de wethouder van Poelgeest..(AWD - beheersnota "Struinen"2001 - 2010..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/09/stichting-natuurbelang-awd.html
Freteren ..20 September..2009..( Herman Henk)..Freteren Schoonvader Freteren....en Schilderij..Freteren! Meer Zie ; http://awd-bossie.blogspot.com/2009/09/freteren-in-awd.html
Bronst Damherten AWD 2009 Begonnen..20 September 2009..(Voorbronst)..F.Blijswijk..A.Haasnoot..E.Gerritsen Henk..Garantie Herten..Eerste Burlen..Mer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/09/bronst-damherten-awd-2009-begonnen.html
Bemoeial Of..... 23 September 2009..Oproep om rekening te houden met de herten..het is hun feestje..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/09/bemoeial-of_23.html
Bronst Amsterdamse Waterleidingduinen 2009..Vliegenzwam..Bronst..Bronstwandeling..en een filmpje van het Burlen..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/09/bronst-amsterdamse-waterleiding-duinen.html
Oostvaardersplassen OVP.. 27 September 2009 ..De meiden naar Batavia stad..en ik..Ik ga de OVP binnen..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/09/oostvaardersplassen-ovp.html
Burlen van de Damherten AWD... 30 September 2009..AWD Onderhoud..Mijn Plu..??...En de Snuitkeverwants..En natuurlijk bronst foto's..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/09/burlen-van-de-damherten-awd-amsterdamse.html
Ruig Herfstweer! AWD.. 4 Oktober..2009..(Herman Henk)..Ruig Weer..Paardrijden in de AWD..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/10/ruig-herfstweer-awd-amsterdamse.html
Bronstwandeling 11 Oktober 2009 AWD.. 5 Oktober 2009..Webmasters en gasten..En Gastfoto's..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/10/bronstwandeling-11-oktober-2009.html
Paartijd ofwel Bronst van de Damherten AWD..Filmpje van Jan..Meer Zie : http://awd-bossie.blogspot.com/2009/10/paartijd-ofwel-bronst-van-de-damherten.html
Bronstwandeling 11 Oktober 2009 AWD..11 Oktober 2009..Bronstwandeling voor webasters AWD..met o.a...Herman Versteeg..Ghita..Bas Breetveld..GertJan Pols..Bart Pols..Miranda Bos..Ria..Rudi Sellinken ik....Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/10/bronstwandeling-11-oktober-2009-awd.html
Foto's Bronstwandeling Ria v Dam.. 12 Oktober 2009..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/10/fotos-bronstwandeling-ria-v-dam.html
Prachtig weertje.. 15 Oktober 2009..Anja Henk...Verscherpt toezicht verstoring en regels zonsopkomst/zonsondergang..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/10/prachtig-weertje.html
Nieuwe Schoenen ?.. 18 Oktober 2009..(Herman Henk)..Wandelen buiten de paden..kinderen genieten..Mist over het gebied...Hoe herken je nieuwe schoenen :) ..Mooie filmpjes...Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/10/nieuwe-schoenen.html
Actie Wandeling AWD.. 22 Oktober 2009..Mailtje van Nico Buiten..(Duinconsulent Stichting Duinbehoud..)..Zeg NEE tegen een fiertspad door de AWD..Org. Stichting Natuurbelang AWD..Stichting Duinbehoud..Nemo te Voet..en Vogelwerkgroep Zuid- Kennemerland..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/10/fietsen-awd.html
Heerlijk..Ondanks Regen.. 24 Oktober 2009..Ontvangen via mail Tekst/foto's...afstand van herten bronst..Vader met twee dochtertjes..in blauwe jasjes (een verhaal met een staartje) :) Meer Zie ; http://awd-bossie.blogspot.com/2009/10/heerlijkondanks-regen.html
Mobieltje.. Vos!... 25 Oktober 2009 (Anja Henk)..Moie Vos..Je mobieltje kwijt raken in de AWD..En hoe vind je hem weer terug..na al dat struinen?... Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/10/mobieltjevos.html
De Twee Meisjes in het Blauw!..27 Oktober 2009..Via mail Ingezonden door Harry Aartman (twee dochtertjes.)...En de actiewandeling..aangesloten zijn..Vogelwerkgroep Kennermerland..Stichting Duinbehoud..Stichting Natuurbelang AWD..en Nemo te Voet..Meer Zie : http://awd-bossie.blogspot.com/2009/10/de-twee-meisjes-in-het-blauw.html
Hertendag..AWD..28 Oktober 2009..Herten..Porselijnzwammetje en Vliegenzwam..Meer Zie : http://awd-bossie.blogspot.com/2009/10/hertendagawd.html
Donker AWD.. 31 Oktober 2009..Vos met op de achtergrond een Damhert..en Spreeuwen.....En Stier..Meer Zie : http://awd-bossie.blogspot.com/2009/10/donker-awd.html
Doe Mee Voor De AWD...1 November 2009..Mailtje Harry Hobo Stichting Natuurbelang AWD..en een Mailtje van Nico Buiten..Kinderwandeling sluit aan bij de grote wandeling..( Apolo Kids )..Persbericht Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/11/doe-mee-voor-de-awd.html
SUPER..WAT EEN OPKOMST! .8 November 2009..met o.a.....RTV N-H..Mega opkomst...Geen Fietspad..Stichting Natuurbelang AWD..Stichting Duinbehoud..Apollo Kids..Nemo te Voet en Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/11/superwat-een-opkomst.html
Laptop Ziekenhuis..12 November 2009..Vos..en Jongens haden een wereld dag in de AWD.Pruikzwam...Meer Zie:  http://awd-bossie.blogspot.com/2009/11/laptop-ziekenhuis.html
Evalueren..Extra Foto's ..Actiewandeling..14 November 2009..Het was een groot succes..mede door de samenwerking van bijna alle natuurbeschermingsorganisaties uit de regio...de site's..(mail Hans Vader)..RTV-NH..Haarlems Dagblad..enz..Meer Zie : http://awd-bossie.blogspot.com/2009/11/evaluerenextra-fotosactiewandeling.html
Zandvoortsebunkerploeg..AWD..14 November 2009..Met o.a De Zanvoortsebunkerploeg..(E.Scholterlo)..500 Bunkers in de AWD..in kaart brengen ..DE 1 APRIL grap..en meer Zie : http://awd-bossie.blogspot.com/2009/11/zandvoortsebunkerploegawd.html
Kabouterspopulatie ? Stroper?.. 20 November..2009..met o.a. Kabouters in de AWD...Vos Dood..En Stropers?..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/11/kabourepopulatie-stropers.html
Zondag..Ruig!..23 November 2009..(Herman Henk)...Ingezonden foto's van Nico Paauw..En een geweldig Filmpje geeft het einde van deze dag weer! Meer zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/11/zondagruig.html
Lichtval..30 November 2009..Wethouder Bloemendaal (Anemieke Schep) ziet mogelijkheden voor mountainbike route AWD...Ze Spoort niet..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/11/lichtval.html
Weer Geen Weer.. 9 December 2009 Vos vinden zien fotograferen?..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/12/weer-geen-weer.html
Een Beer van een Vos.. 13 December (Herman Henk).. Onder een bakkie koffie zien we deze vos...wat een vos..Het lijkt wel een beer..Ik heb er nog nooit één gezien de zo robuust was als deze..Meer Zie : http://awd-bossie.blogspot.com/2009/12/een-beer-van-een-vos.html
Bliksembezoek.. 16 December 2009..Stier AWD..Toegangsprijzen..Kabouters AWD..En een brief bij de Kabouters..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/12/bliksembezoek.html
-7 ..Koud Hé.. 19 december 2009..met Gertjan Bart Herman Henk..o.a. Mijn voortand breekt af..de stropwafel is wekl erg hard met dit weer :) Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/12/7.html
Winter 2009 Wandelen AWD bij Weersalarm.. 20 december..(Herman Henk)...KNMI waarschuwingsfase weeralarm.. Een stevige storm en koud...maakt de AWD juist mooi ;)...Prachtige dag..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/12/winter-2009-wandelen-awd-bij-weeralarm.html
Met je Vrouw is Anders ;).. 22 December 2009.. (Anja Henk)..Wintertaling..Slobeend..En Herten..opmerking "Je heb'm..nu toch!! ?....Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/12/met-je-vrouw-is-anders.html
Mooie Dagen Gewenst.. 24 december 2009..Kerst/Nieuwjaarskaart..Het van Limburg Stirumkanaal..Konijnen.enz..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/12/mooie-dagen-gewenst.html
J.Bond- Lincense to Kill ...25 December 2009..Mailactie van de Faunabescherming..En Briefwiseling.. van Hetty Sloos..naar J.Bond..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/12/jbond-license-to-kill.html
Tamme Vos Eist Hoofdrol.. 27 December 2009..(Herman Henk)..Site's die de Actie tegen afschieten Damherten ondersteunen...Boswachter heeft spijt..en klapt uit de school!..Tamme Vos..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/12/tamme-vos-eist-hoofdrol.html
Verantwoording voor Mileu de Natuur en alles wat daar mee samenhangt!.. 31 December 2009..Gertjan Bart Luuk Henk..De schepping (CDA)..Psalm 50 vers 10..Zaagbekeenden..en Ransuilen..Meer Zie: http://awd-bossie.blogspot.com/2009/12/verantwoording-voor-mileu-de-natuur-en.html