zondag 24 februari 2008

Natuurpark Lelystad


Een groepje ooievaars in het natuurpark.

Het was de bedoeling om naar de oostvaardersplassen te gaan,maar toen we van de A6 het natuurpark aanhielden zijn we daar maar even langsgewipt.

Het natuurpark staat netjes aangegeven maar ............oostvaardersplassen daar willen ze zeker geen bezoekers hebben of zo?

Ik moet zeggen dat het zeker de moeite waard was om daar even langs te wippen!


Een Ooievaarsnest bij de ingang van het park.
In West-Europa was rond 1980 een dieptepunt bereikt in de ooievaarstand door verlies van geschikte habitat door ruilverkaveling en bejaging langs de trekroutes.
In 1969 werd in Nederland vanuit ooievaarsdorp "het Liesveld" (Groot-Ammers) een succesvol fokprogramma gestart. Jongen werden vrijgelaten in buitenstations. In 2003 vlogen weer vooroorlogse aantallen ooievaars rond. Door een verminderd gebruik van pesticiden in land- en tuinbouw en door een herstel van het biotoop doen ook de "wilde" ooievaars het goed. In de Gelderse poort is het eerste succesvolle broedsel gevierd. Naast de gewone ooievaar wordt ook de zwarte ooievaar hier als dwaalgast gesignaleerd. De hoop is dat deze net als langs de Donau zich in de ooibossen zal vestigen.
De uitgezette ooievaars zijn gekozen uit groepen die de westelijke trek volgen, dat wil zeggen over Spanje naar West-Afrika. De oorspronkelijke Nederlandse ooievaars overwinterden in Zuid-Afrika, 12.000 km ofwel tweemaal zo ver en met veel meer gevaren op de tocht.
Als twee ooievaars op hun nest zitten, verklaren ze elkaar hun "liefde" met spectaculair snavelgeklepper. Ooievaars blijven hun hele leven trouw aan hun partner. Een ooievaar is vruchtbaar vanaf het derde levensjaar.Otters spelen in de zon
Lekker visje op zijn tijd.


De otters werden gevoerd en de verzorger vond het goed als we even binnen de hekken kwamen om het voeren van kuikens en vis te fotograferen.
De kleinklauwotter wordt ook wel "Sero" of "Dwergotter" genoemd, omdat het de kleinste ottersoort is. De kleinklauwotter heeft een bruin lichaam met een lichte buik. Op zijn snuit, keel en borst heeft hij witte vlekken. Ze hebben een sterk gebit, dat ze gebruiken om mossels, schelpdieren en kreeften te kunnen kraken.De Wilde zwaan (Cygnus cygnus of Cygnus musicus), vroeger ook zangzwaan, zingzwaan, hoopzwaan of hoelzwaan genoemd[1], is verwant aan de Trompetzwaan. Zij komen voor in Noord-Europa en Azië. Bij ons zijn ze echter minder bekend dan de Knobbelzwaan die veel in parken wordt gehouden. Wilde zwanen zijn schuwer en geven de voorkeur aan een rustige nestelgelegenheid. Ze zijn luidruchtig, en onder het vliegen en ter verdediging van hun territorium. In Noord-Amerika kwam vroeger vooral de nauwverwante trompetzwaan voor. Met zijn lange luchtzak aan de luchtpijp maakt deze een diep trompetachtig geluid. Dank zij vergaande maatregelen is uitroeiing van deze fraaie soort voorkomen.


Wilde zwijnen zijn in de schemering en 's nachts actief. Het zijn alleseters. Ze eten voornamelijk plantaardig voedsel als eikels, kastanjes, knollen en groene plantendelen, maar ook dierlijk voedsel als aas, regenwormen, insectenlarven en knaagdieren en er zijn meldingen dat ook hertenkalveren ten prooi vielen. Meestal wroeten ze met hun gevoelige snuit in de bosbodem. Door dit gewroet komt er lucht in de bodem, en krijgen bepaalde zaden een goede kans om te ontkiemen.


Grauwe ganzen,Meerkoeten,Wilde Zwaan,en wilde eend.


Het is nu nauwelijks voorstelbaar dat de grauwe gans nog geen drie decennia geleden een zeer zeldzame broedvogel is geweest, die plaatselijk zelfs werd uitgezet om te voorkomen dat de soort uit Nederland zou verdwijnen. Inmiddels broeden er in Nederland meer dan 8.000 paren en vestigt de soort zich nog steeds op nieuwe plaatsen. De Oostvaardersplassen in Flevoland vormden de uitvalsbasis voor dit opmerkelijke herstel

1 opmerking:

  1. Hoi Papa,
    het is mooi geworden.
    Het was wel ver lopen gisteren maar u heeft wel mooie foto's :)
    xxxxxxx Anja, Melissa en Celina

    BeantwoordenVerwijderen