woensdag 16 oktober 2019

Oorlepelzwam - (Auriscalpium vulgare)


 Herfst staat voor ruigheid en vergankelijkheid .. is kleurrijk en vernieuwend. In de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) gaan de damherten met onstuimige energie het riddertoernooi aan om hun concurrenten te verslaan. 
Damhert - (Dama dama) Bronst
Duizendpoot - (Lithobius forficatus)
Naaktslak - (Arion rufus)
Damhert - (Dama dama) Vlaggen
Dit is het moment om te pieken en al je energie te stoppen in de bronstperioden. Herten maken gebruik van hun vetreserves en vallen in deze periode kilo's af.
Bronst
Oorlepelzwam - (Auriscalpium vulgare) - Zeldzaam
Oorlepelzwam - (Auriscalpium vulgare)
De oorlepelzwam is in Nederland vrij zeldzaam .. hij is te vinden op de dennekegels in naald en gemengd bos. Het mooie van deze kleine paddenstoel is dat hij geen lamellen of buisjes heeft maar stekeltjes.
Oorlepelzwam - (Auriscalpium vulgare)
Oorlepelzwam - (Auriscalpium vulgare)
Jufferkraanvogel - (Grus virgo)
Kleine Stinkzwam - (Mutinus caninus)
Jufferkraanvogel - (Grus virgo)
Jufferkraanvogel - (Grus virgo)
De Jufferkraanvogel in Noordwijkerhout .(Zwetterplolder)  is waarschijnlijk een ontsnapt exemplaar. Hij laat dan ook vol trots zijn ring zien. Maar hij stond zo mooi voor de bloemen .. dat doorrijden eeuwig zonde zou zijn.
Jufferkraanvogel - (Grus virgo)
Russula - (Russulaceae) - Nachtvlinder
Grote Stinkzwam - (Phallus impudicus)
Damhert - (Dama dama) Hinde
Gewoon eekhoorntjesbrood (Boletus edulis)
Damhert - Bronst
De heren vechten om de vrouwtjes ... en dekken er zoveel mogelijk. Hun taak is volbracht en de vrouwtjes doen de opvoeding. Verantwoording nemen de heren niet.
Damhert - (Dama dama) Burlen/Knorren
Vliegenzwam - (Amanita muscaria
-
Eeuwige liefde is even absurd ..even ondraaglijk als eeuwige lente of eeuwige muziek. Juist de wisseling van de seizoenen maakt het jaar boeiend ..en voor de muziek zijn stilten even belangrijk als de klanken (Marc Callewaert / Vlaams Schrijver.)

Damhert - (Dama dama) Burlen/Knorren
Onbekend...
Herfstsfeer .. Sprookjesachtig
Damhert - (Dama dama)
Veelkleurige Aziatische Liefheersbeestje - Harmonia (Niet zeker)
Er zijn veel verschillende kleuren Aziatische liefheersbeestjes. Als dat in dit geval werkelijk zo is dan is dit een exoot die al lang in Nederland voorkomt. Plooivoetstuifzwam - (Calvatia excipuliformis)
Porseleinzwam - (Oudemansiella  mucida)
Damhert - (Dama dama)
Het damhert heeft een geurklier bij zijn oog zitten. Ze zetten dat
vocht als geurmarkering af aan twijgjes .. En nemen daarbij een prachtige gestrekte houding aan. Het zogenaamde 'Vlaggen"
-
Een vervolg van de bronst moet nog komen. Meer zie ....