zaterdag 12 oktober 2019

Knorren


In de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) horen we eind september de herten burlen. De voor-bronst van de damherten is begonnen. Herten maken maar één keer per jaar kans om hun genen door te geven. En dat daarvoor gestreden moet worden is duidelijk.
-
-
-
De damherten zijn behoorlijk aan de gang … het burlen klinkt van alle kanten en hier en daar hoor en zie je het gekletter van geweien.
-
 -
-
-
-
Eigenlijk zou ik moeten schrijven : Het knorren klinkt van alle kanten en het gekletter van de schoffels is goed te horen. Ik hou het op het eerste :)
-
-
-
-
De eekhoorn is zijn voedsel aan het verzamelen en verbergt het onder het bladerdek voor de winterperiode. Een drietal Vlaamse gaaien (Vlaams mag geloof ik niet meer :) houden de eekhoorns in de awd in de gaten. Zo kunnen ze eenvoudig voedsel stelen.
-
-
-
-
De bosuil hoopt op een zachte winterperiode .. maar in deze holte heeft hij gelukkig genoeg beschutting tegen kou en wind. … Als door kou de muizen niet meer te vangen zijn stapt hij makkelijk over op andere prooien zoals kleine vogeltjes.
-
-
-
-
Een damhert-kalf van dit jaar  krijgt een tikje mee ..Zijn rechter achterpoot zit over zijn linker achterpoot heen. Als hij later weer in beeld komt zit zijn poot weer goed maar staat niet echt zoals het hoort.

-
-
-
Damherten maken gebruik van drie strategieën tijdens de bronst - 1) De meest succesvolle in het 'Lek' .. plek waar de meeste hindes komen
-
-
-
-
-
- De niet territoriale strategie .. Achter de hindes aan  - De opportunist .. een bronstkuil zomaar op een strategische plek
-
-