donderdag 31 oktober 2019

Kikker

In de herfstperiode zijn de kikkers overdag zeer actief .. overdag is het voor deze koudbloedige dieren nog net te doen om op jacht te gaan. Als in de middag de temperatuur te laag blijft zien we ze niet en houden ze een winterslaap.
-
-
-
-
Veel paddenstoelen zijn na een nacht van vorst verdwenen … toch zijn er ook die maatregelen nemen tegen de nachtvorst... en een soort antivries aanmaken
-
-
-
-
-
De rust in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) is wedergekeerd .. Het geluid van burlende herten is nauwelijks meer waar te nemen en de heren verlaten het lek en hun bronstkuilen.
-
-
-
-
-
De eerste groepen koperwieken en kramsvogels zijn in de duinen aan het foerageren. De klapekster
en de eerste zaagbekeend is ook al gearriveerd.
-
-
-
-
De Kleine Parelmoervlinder heeft drie en soms vier generaties per jaar .. en kan gezien worden van april tot november. Dit exemplaar zag ik in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) ..Dat vond ik eigenlijk al laat ...maar in Putten werd er zelfs ooit één gezien op 23 november (1914).
-
-
-
-
Het gaat niet goed met de wilde eend ..Er zijn volgens Sovon 100.000 broedpaartjes verdwenen.Tijd om daar de jagers op aan te spreken.
-
-
-
-
Vroeg in de herfst begint de bosuil met zijn territorium af te
 bakenen ... hij is er vroeg bij .. want de werkelijke paring is pas in jan/febr.
-
-
-
-
-
-
Foto's van de Amsterdamse Waterleidingduinen en Park Elswout.... zie vervolg
-