woensdag 28 november 2018

Stad Vossen

De ranstijd (paartijd) vos staat voor de deur … misschien wel letterlijk want de vos gaat op zoek naar een partner. Nederland is sterk verstedelijkt en dieren zoeken daarom steeds meer de industrieterreinen en de buitenwijken op van de grote steden. Zelfs in het centrum van de stad zijn ze geen vreemde.
-
-
-
De buitenwijken en industriegebieden vormen een steeds beter alternatief voor vossen.
-
-
-
-
Weilanden zijn met pesticiden en door bemesting een minder interessant gebied geworden Hier tegen de randstad aan vinden ze nog afwisseling van bosschage en struweel.
-
-
-
Ruilverkaveling heeft de natuur weinig goeds gebracht .. De intensieve landbouw heeft ervoor gezorgd dat insecten en weidevogels grotendeels verdwenen zijn.
-
 -
-
-
-
Ook de bomen en houtkap onder het mom van veiligheid Infrastructuur/Waterstaat/Minister C.van Nieuwenhuizen) zodat er minder auto's tegen een boom knallen ..(zodat ze nog harder kunnen rijden?) heeft de natuur geen goed gedaan. Overal zien we de onnodige houtkap.
-
-
-
-
-
En dan de jacht op de vos :. Iemand met een klein beetje verstand begrijpt dat als je de jacht op de vossen intensiveert de vossen juist de veilige buitenwijken zullen opzoeken. Stop eerst eens met de jacht. Jagers pakken juist voor veel dieren hun prooi af.
-
-
-
-
Laten we eens stoppen bij dieren de schuld te geven … en in eerste instantie te kijken wat wij als mens fout doen. Het is toch van de gekke dat hier op een stuk weiland twee hazen geschoten worden. Onder het mom van schadebestrijding .. terwijl er nu geen haas meer te zien is.
-
-
-
Jacht en Jagers zijn geïnteresseerd in een volle vriezer .. en dat heeft totaal niks met natuur te maken. Ik denk aan Roelof Hemmen die zegt: "Plezierjacht mag je het niet noemen".."Ik vind het elke keer een emotioneel moment. Je schiet wel een dier dood" .. Hij: "Soms moet je dagen achterelkaar vroeg op om die bok te zien/schieten" Ze lopen dan ook niet twee hoog hé! … Het geeft wel aan hoeveel er dan wel lopen in zo'n gebied.
-
-
-