zaterdag 24 november 2018

Vogelaars en Jacht

Aanvankelijk verdedigde de vereniging voor vogeltel vrijwilligers Sovon (Vogelonderzoek) tegen beter weten in de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) om aanwezig te zijn met een stand op de landelijke dag in Apeldoorn waar de nieuwe vogelatlas door Minister Schouten in ontvangst is genomen.
-
-
Dat Sovon in een spagaat is gekomen is niet zo vreemd. De KNJV heeft financieel bijgedragen aan de 'Vogelatlas van Nederland" en daarmee heeft Sovon de deur voor de jagersvereniging wagenwijd opengezet.
-
-
-
-
Directeur Verstrael  zegt niet gezwicht te zijn voor agressie .. Maurice La Haye heeft het zelfs over een kleine groep tegenstanders en oneigenlijke argumenten. En spreekt daarbij Sovon en zijn ledenraad daarop aan aan.
-
-
-
Harm Niesen ..Voorzitter en woordvoerder Faunabescherming schreef dat de afkeer bij vogelaars tegen jacht zwaar is onderschat. Sovon heeft maatschappelijke verantwoording en daarbij hoort het zich te verdiepen in de belangen van groeperingen.
-
-
-
-
Faunabescherming: "Het belang van jagers is duidelijk ..zij weten heel goed dat een grote meerderheid van de bevolking sterk gekant is tegen de jacht. Hun grote doel is om hun hobby geaccepteerd te krijgen  bij het grote publiek'"  
-
-
-
-
-
Voor de nieuwe vogelatlas zijn er meer dan 2,3 miljoen vogels zijn
geteld door de tweeduizend vrijwilligers van Sovon. Er broeden 41 soorten meer in ons land ..
-
-
-
-
-
Soorten als Grauwe Klauwier Paapje Bontbekplevier Steenuil en Ringmus verdwijnen in een rap tempo. De Grutto ..Patrijs en Veldleeuwerik de Grote Karekiet ..Roerdomp en Snor . er zijn nogal vogelsoorten die het moeilijk hebben.
-
-
-
-
Laten we eerst eens stoppen met al dat gif te spuiten ...Wie heeft het ooit kunnen verzinnen om gif te gebruiken voor ons voedsel? Dieren en mens zijn daar zeker op de lange termijn de dupe van .. een lage kostprijs is in werkelijkheid soms niet eens winstgevend. Wij met z'n allen betalen het gelach.
-
-
-
-
De blog gaat te lang worden ... één ding is zeker .. We moeten als mens echt om .. en natuur centraal stellen.Anders gaat er veel verloren voor komende generaties .