woensdag 7 november 2018

Natuur als Inspiratiebron


In deze hacktische tijd blijft er wel eens wat op de plank liggen .. Zo ook de dag in De Oude Buisse Heide in Achtmaal met Frans Kapteijns ..Geert Overmeire ..Harry Roosen .. Ghita  Pluijmaekers en Anne v.d Veeken.
Vincent van Gogh wandelde in zijn jeugd regelmatig door dit gebied .. in zijn latere schilderijen zien we de inspiratie die hij in dit gebied opdeed terug.
Ransuil - (Asio otus)
De Oude Buisse Heide ..
Wij togen op weg in den stillen morgen: De glansgedrenkte nevel was nog dicht .. De dingen lagen half in hem verborgen.. Maar toen we kwamen in het volle licht ......(Henriëtte Roland  Holst 1947) 

-.De Zwarte Specht  (Dryocopus martius) is de grootste specht in Europa .. Het is een geheimzinnige bosvogel die zich niet snel laat zien .. 
Zwarte Specht  (Dryocopus martius) - De Oude Buisse Heide .
Goudhaantje (Regulus regulus)
Maar ook van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)  Zijn er dingen op de plank blijven liggen .. Het voelt een beetje als een inhaalslag en de foto's lopen wat door elkaar.
Vos (Vulpes vulpes)
Ransuil - (Asio otus)
Damhert (Dama dama)
Damhert (Dama dama)
De bronst zit er op .. de kogel wacht. Het humaan reactief beheer maakt plaats voor het afschieten van gezonde dieren.
  
Damhert (Dama dama)
Ransuil - (Asio otus)
Vos (Vulpes vulpes)
Damhert (Dama dama)
Zoals de faunabescherming al melden ..Niet de dieren zijn het probleem ..ons onvermogen  om ons aan te passen aan gewijzigde omstandigheden is het échte probleem!
Damhert (Dama dama) 
Vos (Vulpes vulpes)
Ransuil - (Asio otus)
Bosuil (Striz aluco)
De verstoring in de Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD) is enorm. Werkverkeer en afschot zorgen in dit gebied voor grote onrust. Paden worden breder gemaakt en ontdaan van struiken en bomen. 
-Damhert (Dama dama) 
Vos (Vulpes vulpes)
Vos (Vulpes vulpes)
De vos is een opportunist en eet alles wat er voorhanden is .. 
Wat de vos hier te pakken heeft is niet helemaal duidelijk.
Vos (Vulpes vulpes)
Ransuil - (Asio otus)
Damhert (Dama dama)
Vos (Vulpes vulpes)

En als we dan zien hoe de tellingen verlopen in de Oostvaardersplassen ..Dan mag je in de Amsterdamse Waterleidingduinen ook wel je vraagtekens zetten.(Waar WBE Beheerder Jagers Belanghebbende en mensen die het vlees verkopen de herten tellen) 

In de OVP verdubbelde het aantal herten van mei tot november.
Harm Niesen sprak over een wereldwonde. Zelfs geweidragers moeten dan een kalf gehad hebben.:)
Damhert (Dama dama)
Damhert (Dama dama)