zaterdag 1 december 2018

IJsvogel

De Oostvaardersplassen.(OVP)
Een uniek gebied van 5600 hectare waar grauwe ganzen in het voorjaar foerageren ..en ruien. Een gedeelte blijft om te broeden.
De ganzen zijn van essentieel belang voor het gebied ..Grazers als Heckrunderen Konikpaarden en Edelherten zijn nodig om het gebied open te houden.
-
-
De Oostvaardersplassen is een natuurgebied van internationale allure ...Maar daarbij ook een gebied die omstreden is. Een speelbal van politiek ..verborgen agenda ..toerisme  recreatie ...jagersbelangen ..dierenbeschermingsorganisaties de uitbreiding ontwikkeling van Lelystad Airport ...enz. . Een soort roeren in de stront ... maar niet kunnen bepalen waar de lucht vandaan komt.
-
-
-
-
Han Olff hoogleraar Ecologie & Natuurbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen doet al 25 jaar onderzoek naar grote ecologische systemen en biodiversiteit ..En onderzocht olifanten in de Serengeti ..Vissen in de Waddenzee en het effect van grote grazers op de biodiversiteit. 
-
-
-
Hij zit in de Raad van Toezicht van het Wereldnatuurfonds ..in de Wetenschappelijke Adviesraad van zeeonderzoeksinstituut NIOZ en had zitting in de grote overheidscommissies die adviseerden over natuurbeleid.
-
-
-
-
Dat is toch wel iemand die zich verdiept heeft in de natuur .. en daar ook zeer bekwaam in is. Laten we dan ook die richtlijnen aanhouden .. en niet te snel meegaan met een mening van ondeskundigen op dit gebied. 
-
-
-
-
Frans Vera : "In rechtszitting tegen afschot edelherten zei Provincie Flevoland tegen rechter dat ik vader Oostvaardersplassen (OVP)  was met lange betrokkenheid. Daarom was wat ik in de rechtszaak tegen provincie zou inbrengen waardeloos. Alleen  wat provincie inbracht was objectief. Zo probeerden ze mij monddood te maken" (Frans Vera - Ecoloog)
-
-
-
-
De rechter doet uiterlijk 13 december uitspraak .. Voor die tijd mogen er geen edelherten worden afgeschoten. Het is te hopen dat de rechter zich laat informeren door mensen die er voor gestudeerd hebben.
-
-
-
Ik snap niet dat er mensen zijn die het op voorhand afschieten van
1800 edelherten humaan vinden. En het reactief beheer niet.. Op voorhand afschieten omdat ze bij een strenge winter weleens dood zouden kunnen gaan.  .....Braakbal

-
Het zoeken naar een reden om dieren af te schieten is al fout ..Zoek liever eerst eens een reden om ze niet af te schieten.
-
-
1800 grazers doodschieten ... terwijl de natuur juist weer in balans is.
Dat heeft grote gevolgen voor de Oostvaardersplassen. Hopelijk worden er juiste beslissingen genomen. En blijft het gebied een Natura2000 gebied van grote waarde.
(AWD ....next)