zondag 26 augustus 2018

Voortplanting

Een vlinder heeft haar minuscule eitjes afgezet op de waardplant ..
Straks komen er van die kleine vraatzuchtige monstertjes uit .. die maar één ding doen .. vreten ..vreten en nog eens vreten. We noemen deze monsters rupsen.
-
Liguster Pijlstaart Rups ..Sphinx ligustri (Nederland - Vrij Algemeen)
Oleanderpijlstaart - Daphnis nerii (Nederland - Zeer Zeldzaam)
Piet Moerman ..de beheerder/eigenaar van de 'Passiflorahoeve' laat ons enkele bijzondere vlinders en  rupsen zien. ook hebben we het over de vernieuwde grond voor de waardplanten. En de verruiging die het de parasieten makkelijk maakte om toe te slaan.
Oleanderpijlstaart - Daphnis nerii .. (Nederland - Zeer Zeldzaam)
Boomblauwtje - Celastrina argiolus (Nederland -Algemene Standvlinder)
Rouwmantel - Nymphalis antiopa (Nederland - in 2006 invasie ..Zeldzaam)
Reekalf - Capreolus capreolus (Hoge Veluwe)
-
Vandaag pakken we de combinatie van de 'Passiflorahoeve' en de
'Hoge Veluwe' Dat blijkt achteraf een prima mix .. van Koninginnenpage en Boomblauwtje .. naar Ree en Edelhert.
Reekalf - Capreolus capreolus (Hoge Veluwe)
Vanessa Itea - Yellow admiral (New Zeeland / Australië)
Clipper - Parthenos Sylvia (India Filipijnen Nieuw-Guinea) 
Eitjes ..
Hamadryasvlinder - Hamadyas amphinome
Vlinders hebben iets buitenaards .. iets teers zacht kwetsbaars. En toch zo uitdagend ..frivool en kleurrijk. Het maakt een mens vrolijk.. Het zien van bloemen en vlinders ..terwijl we ze in een eerder stadium als rups niet zo kunnen waarderen.
Edelhert - Cervus elaphus
 
Edelherten - Hoge Veluwe (Vechtende)
Edelherten - Zwarteveld
De edelhertenbronst hangt in de lucht .. toch moeten de heren nog even geduld hebben. Een oefenpartijtje om de techniek wat bij te schaven ..kan geen kwaad.
Edelherten - Gevecht - Afwijkend Gewei.
Uilvlinder - Caligo Memnon (Mexico Amazoneregenwoud)
Uilvlinder - Morpho peleides (Paring) (Zuid Midden Amerika - Mexico)
Koninginnenpage - Papilio machaon (Nederland - Vrij Schaars)
Hypolimnas bolina - (Azië Australië  India Pakistan)
De Hypolimnas bolina man is zwart met drie witte plekken.. die
prachtig kunnen opkleuren Het vrouwtje is meer bruin. Ook hier waren ze druk bezig om hun genen door te geven.
Edelhert - Cervus elaphus
Glasvleugelvlinders - Doorschijnvlinder - Greta oto. (Mexico midden en Zuid Amerika Panama)
Glasvleugelvlinders - Doorschijnvlinder - Greta oto.
Reekalf - Capreolus capreolus (Hoge Veluwe)
De droogte heeft wel degelijk schade aangericht in het park ..De
heide staat er bruin en verpietert bij .. straks vanaf de 'Wildbaan" geen mooie paarse heide. maar bruine verdorde plekken.
Groot Koolwitje - Nederland - Zeer Algemeen
Oranje Passiebloemvlinder - Dryas iulia (Amerika )
De vlinders willen even rustig paren .. helaas is de paparazzi in de vlindertuin nooit ver weg. De concurrentie houden de fotografen waarschijnlijk in de gaten. Want er waren er meer die het bed wilde delen met deze passievlinder.
Oranje Passiebloemvlinder - Dryas iulia (Amerika ) (Gevecht Paring)
Heliconius Erato - (Brazilië Mexico )
 Siproeta stelenes - (Brazilie Texas)
-
Edelhert ..
Natuurlijk had ik meer foto's kunnen plaatsen van deze dag …
Maar dan gaat deze blog echt te groot worden ..
EINDE