donderdag 9 augustus 2018

Wereld Gebied

Regelmatig staan de Oostvaardersplassen (OVP) negatief in de media. Toch blijkt maar weer dat dit natuurgebied  een wereldgebied is van (inter)nationale allure.
Waar grootschalige dynamische natuur ..zonder invloed van de mens laat zien dat de natuur neemt en geeft.
Met vis …..(Schollevaar)
Vogelobservatiehut 'Schollevaar ..
-
De natuur heeft altijd te dealen met de omstandigheden.
Dat maakt de natuur dynamisch. Deze zomer zijn het de temperaturen ..droogte ..lage waterstand en het botulisme die vooral de vissen en de vogels treft.
Onderweg …
Drie Reeën .. wagen zich uit de dekking van het bos.
-
Ja ...schade door weersomstandigheden kunnen desastreus zijn voor de natuur Toch is het de mens zelf die het grootste gevaar vormt voor de natuur.
-
-
Reeën veroorzaken schade : "Afschermen van een gewas is niet goed. Met als gevolg reeën die op zoek zijn naar een nieuwe plek die waarschijnlijk al bezet is .. Daarbij komen ze in aanraking met soortgenoten ..verkeer ..kanalen en raken ze in stress".  (Wat een L*L argument (; zeg!)
Reegeit ..mist ..
Slobeend ...
Vogelobservatiehut de 'Grauwe Gans'..
Steltkluut
De waterstand is zeer laag .. voor de hut zien we: Steltkluten Kluten Lepelaars Strandlopers Scholeksters Kemphanen Witgatjes Goudplevieren Tureluurs Oeverzwaluwen Boerenzwaluwen Slobeenden Aalscholvers enz. .. Werelds ..wat een vogels!
Kluut ..
 Uitzicht bij laag water .. kijkhut:  'Grauwe Gans"
Kluten ..
Zwarte Ruiter ..
-
Zo nu en dan gaat alles massaal op de wieken .. we zoeken dan ook gelijk de lucht af naar roofvogels. Is het de visdief of is het de zeearend die de vogels het stuipen op het lijf jagen?
-
Goudplevier ..
-
-
Vos en vogels .
Zelfs de meeuw maakt geen aanstalten ..
Iemand zegt: "Er is vast en zeker een vos in de buurt" .. Ik zeg maar niks .. maar hier op het bovenste plaatje zien we dat de vogels niet echt onder de indruk zijn van deze vos. ( Schollevaar )
De opruimer van de natuur #meerwaarde
Witgatje
Goudplevier …
Gelukkig hebben we weer wat regen en koelt het water wat af .. Botulisme wat we in het hele land zagen zal verdwijnen zodra de watertemperatuur onder de twintig graden komt en het zuurstofgehalte verbeterd is.
Vos met vis verdwijnt het riet in ..
-
Reebok ..
Reebok ..met veel bekijks ..
Het was een warme ochtend .. de airco aan en even langs de reeën.
In deze blogupdate wat vossenfoto's vanuit de "Schollevaar' ..die nog niet geplaatst waren
-