donderdag 2 augustus 2018

Jacht Vos

 
Hier in de Oostvaardersplassen (OVP) hebben we vanuit de vogel-observatiehut 'De Schollevaar' uitzicht over de aalscholverskolonie
Het water in dit geïsoleerde moerasgebied staat nu wel bijzonder laag. We zien veel dode vogels en vissen bij de hut.
De jonge zwaluwen schreeuwen om insecten .. 
De vos als lijkenvreter en opruimer heeft het er maar druk mee..
Andere aaseters pikken hun graantje mee
Hier in het lage en stilstaande water is het de botulismebacterie die de kop opsteekt ..De temperatuur en het tekort aan zuurstof in het water zijn de boosdoeners ..De bacterie scheidt de giftige stof botuline af en die veroorzaakt verlammingsverschijnselen waarbij de dieren stikken..
Even voelen hoe hoog de watertemperatuur is ..

In de vroege morgen ..
Reegeit en vos …
 Het is maar een schim ...uit de schimmenwereld ..
In de vroege morgen een vos en een ree in de mist .. Ik ben benieuwd of u de vos wel ziet?
De foto's lopen wat door elkaar van deze dag.-

Prachtige ochtend hadden we ...
De vos op zoek naar de kadavers ..
Moeilijk om een keuze te maken ..
De vos loopt door het lage water op zoek naar kadavers ..
toch weet
hij ook niet wat hij met deze overvloed van kadavers aan moet. hij sleept ze soms de kant op .. maar neemt er zo nu en dan ook één verder het gebied in.
-
Het blijkt moeilijk voor de vos een keuze te maken.
Hij loopt enkele kadavers af ..
Deze? ….
En dan zonder prooi terug de kant op ...
Licht en kleur ..
Kracht van het licht ..
De zon breekt door en de mist lijkt even toe te nemen ..
Dit is wel het mooiste tijdstip van de dag. De natuur is dan op z'n mooist.

..licht bundels ..lichtstralen.
Werken met licht ..
...en dan het moment waar we op hoopte ..
De vos sleept de vis richting oever ..
Het is een heel gewicht ..
.. Maar uiteindelijk lukt het hem..
Dit is natuurlijk wel een moment die je niet iedere dag meemaakt.
Dus deze blog gaat wel extra lang worden. Ja .. ik had zoiets jaren geleden ook een keer in "De Driehoek" van de Oostvaardersplassen.

Het gevaar voor vogels is groot ..
Vogels eten insecten en vis die besmet zijn .. en dat heeft gevolgen..
-
Ook even de schaduw in ..
Er zijn nieuwe maatregelen nodig in Nederland ..we zitten met een watertekort. Het drinkwater is dan wel niet in het gevaar. Maar toch..De natuur krijgt voorlopig de zwaarste klappen verduren. En het zit er niet in dat zoiets snel verandert.
Toch droge voetjes? …
Lepelaar ..
Reebok ..
Reegeit
Ze waren in dit gebied nog aan het jagen ..
Dat soort lui snappen het echt niet hé! … Jagers die met deze omstandigheden nog jagen moeten ze hun jachtakte afnemen .. Want mensen zonder verstand met een wapen te laten lopen?
De vossen zijn de opruimers van de natuur ..
Bij voedseloverschot groeit hun aantal ..
Bij een voedseltekort neemt hun aantal af ..

Muppets …
Maar bij jacht .. of liever door jacht ontstaat er een onbalans die een piek tot gevolg heeft ..
Jagers halen eigenlijk de balans uit de natuur.
Visarend ..

-