maandag 11 juni 2018

Aalscholver

De aalscholvers in de Amsterdamse Waterleidingduinen zitten tegenwoordig op meerdere plekken te broeden. Als je dan bedenkt dat de aalscholver van 1985 tot 1994 op de Rode Lijst stond.
Dan zien we dat het aantal enorm is toegenomen in een relatief korte tijd.-
-
-
Hier op het 'Renbaanveld" waar tot 1850 nog paarden galoppeerden ..begonnen de aalscholvers op de vijf kleine eilandjes te broeden. Nu zien we ze ook op het "Paradijsveld" ..en in het gebied "lange Vlak" ..
 
 
 
 
 
-
-
-
Aalscholvers werden in de dierkunde in 1812 ..omschreven als:
"De aalscholver stinkt stuitender en afstotender dan alle andere vogels. Zijn gestalte is walgelijk ..zijn geluid schor en hees  en zijn eigenschappen min." …
-
-
-
-
Als er geen predatie is van de vos .. dan broeden lepelaars en aalscholvers gewoon op de grond. Door de vos worden ze gedwongen het hogerop te zoeken.-
-
-
 -
 -
In het noorden van Noorwegen heeft de aalscholver status..
Daar brengt hij geluk ..volgens een legende.
Verdronkenen zouden reïncarneren als aalscholver.
 -
Duinparelmoervlinder
-
Niet alleen vossen zijn een bedreiging voor de aalscholvers .. roofvogels meeuwen en marters kunnen ook behoorlijk huis houden in een kolonie .. De eilandjes zijn in de AWD nog het meest veilig.
Maar door de zure ontlasting van de aalscholvers is daar nog maar weinig van over...
-
-
-
-