donderdag 1 februari 2018

Ransuilen Roestplek

Ransuilen ..
In de winterperiode zoeken ransuilen bescherming en gezelschap bij elkaar. We noemen zo'n plek een roestplek. Hier zie ik er in eerste instantie één .. Uiteindelijk kom ik tot een vijftal ransuilen die zich hier overdag schuilhouden.

   Deze nachtelijke jagers zijn ook zo goed gecamoufleerd ..(zoekplaatje - twee stuks)
-
Ransuilen kunnen ook heel goed overwinteren in en om onze steden. Er valt daar genoeg voedsel te vinden .. onderzoek wees uit dat ze zelfs gemiddeld 30 gram zwaarder wogen dan hun soortgenoten op het platteland. 
-
-
De ransuilen zijn niet gefotografeerd in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)  Dit blogbericht is dan ook van meerdere keren en verschillende locaties .. 
-
-
Een vreemde eend? deze blauwe reiger ..
Iedereen struikelt wel eens .. 
-
Maar deze blauwe reiger lijkt er een gewoonte van te maken. Keer op keer valt hij naar voren  Ik dacht nog misschien is hij wel zilverreiger geweest nu blauw geworden van het op zijn plaat gaan. Zo nu en dan gaat hij als een duikboot door het water.
-

-
-
We mogen dan wel niet veel zon hebben gehad .. maar zodra hij maar een beetje doorkwam hadden we wel een prachtig zachte gloed over alles. Dus dan fotografeer je ook de wilde met zijn vrouwtje en de kuifeend met wederhelft.
-
-
-
De vos is een territoriaal roofdier Dat betekent vooral dat de vos zichzelf bestrijdt Soortgenoten vechten op leven en dood voor een territorium .. Voedselaanbod en concurrentie zijn bepalend voor aanwas. 
-
-
-
Grotere worpen bij minder concurrentie en voldoende voedsel. De vos brengt in een ecosysteem de juiste balans. 
-
-
-
Van invloed is enerzijds het bijvoeren in welke vorm dan ook en anderzijds het afschieten en oogsten van prooidieren als ganzen eenden wild enz. Jagers veroorzaken zo een tijdelijk te kort en daar worden de minder eenvoudig te vangen prooien (weidevogels) de dupe van. 
-
-
-
Stichting Natuurbelang Nederland heeft de rechtszaak verloren. Een dikke 1300 bomen mogen worden gekapt. De stichting overweegt een vervolgprocedure ..maar daar moet wel juridisch gezien wat te bereiken zijn. 
Smient
-
-
In hoeverre tellen de belangen van de beschermde diersoorten. Bij de bomenkap in het kader van de PAS wetgeving. 
 -
Stichting Natuurbelang Nederland : http://www.natuurbelangnederland.nl/