zaterdag 17 februari 2018

Doodsangst ..

In de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) is het nog schemerig als er een spookachtig geluid te horen is in het gebied 'Rommelbos' .. Het is het geluid van de bosuil die galmt door het gebied. Hij is zijn territorium aan het afbakenen of misschien zelfs al bezig met baltsen of nestelen. De bosuil is één van de vroegste broedvogels in Nederland.
-
-
-
Schemerdieren zijn nu actief .. en in het eerste beetje licht zien we de reegeit. Nu zijn reeën bepaald niet zeldzaam in het duingebied .. maar hier in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) waar veel verstoring voorkomt en er relatief weinig gebied is afgeschermd als rustgebied voor reeën wel.
-
-
-
In deze periode zijn de reeën zeer kwetsbaar .. De maanden februari maart zijn voor veel grote grazers de kwetsbaarste maanden. De dekking van de adelaarsvarens ontbreekt nog waardoor er veel verstoring optreed. Hun vetreserve is maximaal aangesproken en het voedselaanbod van de eerste jonge knopjes is nog minimaal. (foto klein - twee reeën)
-
-
-
Voor de vossen zit de paringsperiode er net op ... nog zo'vijftig dagen en er worden jongen geboren. Als er sneeuw ligt is de paring goed te volgen .. de dubbele sporen in de sneeuw zijn dan een teken aan de wand. Toch zullen hier in de awd de meeste moervossen de paring overslaan. Dat is afhankelijk van territorium en voedselaanbod.
-
-
-
De klapekster (klauwier) is een jager .. maar behoort tot de zangvogels. Als je niet beter weet dan doet hij toch echt meer aan een kleine roofvogel denken. Hij eet vrijwel uitsluitend dieren ..van hagedis tot kleine vogeltjes.
-
Koperwiek
Reegeit
HET VERHAAL VAN DE REIGER ..
(Niet de beste kwaliteit foto's .).
Herman en ik horen een vreemd geluid .. als we gaan kijken zien we net een reiger wegvliegen ..
In zijn bek één van de dodaars die daar bij de ijsvogelplek voorkomen.
Hij ..land aan de overkant .. het slachtoffer schreeuwt het uit ...
De reiger gaat naar de waterkant ..en probeert hem te verzuipen.
Wij komen denk ik te dichtbij en hij gaat er met zijn slachtoffer vandoor ..
De dodaars schreeuwt het uit ..  
Maar de reiger heeft hem in bedwang ..
Hij land nu aan de rechterkant van de sloot .. de afstand is denk ik meer dan vijftig meter ..
En qua licht kom ik zwaar te kort .. de ISO schiet dan ook mega omhoog.
 Op het moment dat hij zijn slachtoffer onder water duwt ..
Komt er een buizerd op de reiger af ... Een jong van de dodaars kijkt toe hoe zijn moeder doodsangsten meemaakt.. 
De reiger is machteloos met die dodaars in zijn bek ..
Maar toch ..Wat een lef heeft de buizerd om zo de reiger aan te vallen ...
Persoonlijk heb ik zoiets nog nooit eerder meegemaakt dat een buizerd een reiger aanviel ..
Het geeft voor de dodaars nog een kans om te ontvluchten.
Maar de reiger laat niet los .. de doodstrijd van de dodaars gaat nog door..
De buizerd moet uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de reiger .
En nu vliegt de reiger nog verder van ons vandaan ..
De buizerd wacht af .. en één van de jonge van de dodaars kijkt toe ..
Het slachtoffer is stil ... en lijkt nu dood te zijn 
De buizerd heeft het opgegeven .. de kansen zijn voor de dodaads bekeken...
Weer op een andere plek ..Daar drukt de reiger het slachtoffer heel lang onder water ...
De dodaars blijkt wat aan de grote kant te zijn voor de reiger ..
Terwijl de rest van de familie dodaars afdruipt ... eet de reiger zijn slachtoffer op..
Wat een spannend moment ... Ik hoopte nog zo dat de dodaars konden ontsnappen aan de dood. 
maar helaas ... 
Kramsvogel
-
De vos staat bekend als predator ..maar in deze blog zien we dat de reiger klapekster en buizerd ook een duit in het zakje kunnen doen. In de natuur is het eten of gegeten worden.