maandag 30 oktober 2017

Tunnelvisie

Er blijkt dat sinds 1989 driekwart van de vliegende insecten is verdwenen (Publicatie Duits Nederlandse studie) .. Waar men in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) het biodiversiteitsverlies wijt aan de (schadelijke) damherten. Zoals de vos de schuld is van het verdwijnen van weidevogels. Blijkt deze conclusie totaal uit de lucht gegrepen. 


-
En zelfs praten over "tunnelvisie damhert-vrijpleiters". (Maar het roer en invalshoek moet nu echt om! ..We hebben te lang geluisterd naar belanghebbende en mensen met oogkleppen wat afschot damherten betreft )
-
-
-
Trouw: Begin jaren negentig kwamen er nieuwe zeer giftige bestrijdingsmiddelen op de markt ...de neonicotinoïden.  Deze zogeheten systemische middelen werken als een zenuwgif. Ook op insecten en weidevogels waarvoor ze niet bedoeld zijn. Volgens ecologen staat vast dat deze middelen op grote schaal schade aanrichten in de natuur 
 -
-
-
Louise Vet ..directeur van het Nederlandse instituut voor ecologie in Wageningen .. vind de insectenstudie alarmerend. "We wisten dat er iets serieus mis was. Maar het biodiversiteitsverlies blijkt nog groter dan we dachten.
Vet: "We hebben de boeren nodig ..willen we biodiversiteit herstellen. En de boeren hebben ons nodig willen ze de landbouw verduurzamen.
-
-
Henk Tennekes (Toxicoloog) voorspelt al sinds 2009 dat de insecten zullen uitsterven door neonicotinoíden. .. Ook met een verbod op de neonics gaat de insesectenmoord door. Het spul zit nog jaren in het milieu.

-
-
Code Rood voor Natuur ..
Wij roepen het kabinet en al onze volksvertegenwoordigers op om de handen ineen te slaan om een einde te maken aan de drastische daling van  de biodiversiteit. TEKEN KLIK 
-
-
Het is te kort door de bocht om dieren de schuld te geven van de achteruitgang van de biodiversiteit ..
En dan niet verder kijken dan je neus lang is .. We moeten dit probleem is echt aanpakken.
Wetenschappelijk onderzoek zonder dat er zoals in de AWD een uitkomst op voorhand vaststond.
-
Teken..
Gifstoffen en de toename van stikstof vernietigen het leefgebied van talloze planten en dierensoorten
de intensieve landbouw speelt daarbij een belangrijke rol. in geen ander Europees land is het gebruik van landbouwgif  zo intensief als in Nederland! Laten we stoppen te luisteren naar fake argumenten die er zijn om belangen te behartigen. Laten we nu eens opkomen voor de NATUUR!