zaterdag 14 oktober 2017

De Wereld Over

De digitalisering in de natuurfotografie en het delen van foto's wereldwijd is hot. ..Het maken van foto's / natuurfilmpjes met bijvoorbeeld je eigen telefoon en het delen via social media doet bijna iedereen. De bewustwording van het belang van de natuur  wordt hiermee vergroot.
-
-
Eigenlijk is het dan ook de taak van ouders om hun kinderen in
contact te brengen met natuur. Uit onderzoek weten we dat natuur een zeer gunstige invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen.
-
-
-
Het is goed voor de zintuigen ..motoriek ..concentratie ..denkvermogen en creativiteit. Ook zijn ze zich zo meer bewust van het belang van duurzaamheid.  

-
Ga heerlijk wandelen in de natuur .. geef de kinderen een cameraatje of de telefoon om te fotograferen .. Dat is leuk en leerzaam
-
-
-
-

Regelmatig kom ik mensen tegen die al jaren in het gebied komen. 
De mooiste verhalen komen dan langs .. de tijd van de opgravingen .. het oude bezoekerscentrum bij ingang "Oase' .. 

-
De vossen (Piet Duivenvoorde - Piet de Ket) ..De Reeën ..De natte gebieden van vroeger .. Het gratis parkeren en entree ..enz.
-
-
Ieder heeft zijn eigen avontuur en verhaal. in gedachten ..analoog ..digitaal en sommige nog zwart/wit.  Zelf liep ik eerst zonder camera .. later met een klein compact cameraatje .. Want ik wilde graag mijn handen vrij hebben om een sigaartje te roken (rookt nu niet meer trouwens) Nu met een spiegelreflex.
-
-
-
-
-
(ARCHIEF - compact camera)
Foto (bronst) tussen het "Eendenvlak" en "Renbaanveld" (Aalscholverskolonie)  Heuveltje net achter het bos ("Eendenvlak") bestaat nog steeds. (Voor de succesvolle bestrijding van de Amerikaanse Vogelkers)
-
-
Een hinde steekt na lang aarzelen het water over .. het kalfje van dit jaar volgt haar moeder. Tijdens de bronst volgt het kalfje haar moeder. Je hoort de kalfjes dan ook wel eens mekkeren als  moeders even met andere dingen bezig is .. 
-
(ARCHIEF)
Hier een foto van .. "Hazenhoek" richting "Duizendmeterweg 
Waar toen .. Wilde Zwaan ..Kleine Zwaan .. Krooneend .. Brilduiker .. Kuifeend .. Tafeleend ..Wilde Eend .. Snip ..Dodaar ..Nonnetje .. IJsvogel ..Roerdomp ..Meerkoet ..Waterral .. Aalscholver ..Bergeend ..Grote Zaagbek ..Slobeend  en zelfs een Pijlstaarteend te zien waren.
-
-
-
Wandelend en trimmend verstoren de mensen steeds meer ..Door meer of grotere rustgebieden zouden we die verstoring kunnen verminderen. Vooral in strenge winters zijn veel dieren afhankelijk van het open water in dit gebied.