maandag 6 november 2017

Verboden Toegang (voor wie?)

Rustgebieden en Stiltegebieden staan zoals de gehele natuur zwaar onder druk. Steeds meer mensen zoeken de natuur op om te recreëren  en te genieten van de natuur. Dan mag je toch op z'n minst verwachten dat Rust/Stiltegebieden navenant toe moeten nemen. Niets is minder waar. ..die nemen juist af.
-
-
Wij als mens bepalen de grenzen van de natuur .. door met afrastering of roosters te werken. Waar vroeger een afrastering was bedoeld om wild buiten te houden
-
-
..  Gaat het tegenwoordig juist om wild binnen te houden.  Wij mogen hun habitat betreden .. maar andersom is ondenkbaar natuurlijk. daarom zijn rust en stiltegebieden van essentieel belang.
Driehoek
-
Dieren hebben ook recht op hun gebied .. een gebied waar mensen niet welkom zijn. Ook niet om daar zoals wel vaker voorkomt .. Op illegale wijze (of onder dekmantel van beheerder) bij te voeren voor de jacht .. of om daar een jachthut of hoogzit te plaatsen. Die mensen moeten ze zeer zwaar straffen. .. en hun jachtakte voor het leven afnemen.
-
-
-
-
Een Pieper .. gelukkig wist er iemand ter plekke te vertellen dat het niet om de oeverpieper ging maar om de Waterpieper. Hij herkende hem aan zijn brede witte wenkbrauwstreep.
En de buitenste staartpennen zijn prachtig wit. Ik Ina en Aukje waren overtuigd.
(Baardmannetjes ..zoekplaat.)
-
-
Hier in de "Driehoek" hebben we zicht op een heel groot rustgebied .. We zien wild .. maar wild heeft hier de keuze om naar gebieden te trekken waar mensen niet komen. Water vormt grotendeels een barrière 
-
Niet alleen de "Driehoek" maar ook het "Oostvaardersveld"is toegankelijk. En is een mooie afspiegeling van de "Oostvaardersplassen".. (Pijlstaarten Links)
-
Meer het moment dan de foto .. 
-