dinsdag 11 april 2017

De Grijze Duinen

Vroeg in de morgen lopen we over het 'Brederodepad'' naar het 'Westerkanaal" met uitzicht over 'Paradijsveld'.
 De mist  ..is al grotendeels verdwenen als de koperen ploert boven de oostelijke  horizon .. de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) opwarmt.
-
Er zijn voor het mooie te weinig of eigenlijk geen wolken .. Die moeten eigenlijk de prachtige kleuren van de zon reflecteren. Maar ja .. het is zoals het is. En we doen het dan maar met de kleuren geel oranje rood dichtbij de zon.
-
Achter ons zien we  Zandvoort uit de mist herrijzen 
-
Herten vertonen duidelijk meer vluchtgedrag (stress) door afschot.
Blauwborst
De Grutto is door het Nederlandse publiek in 2015 verkozen tot Nationale Vogel van Nederland. Op de tweede plek de Merel en op de derde plaats de Huismus. Maar al had het de Blauwborst geworden ..dan had ik dat goed kunnen begrijpen. Dan hadden we Oranje boven en Oranje onder gehad. 
-
Spreidt een blauwborst zijn staart .. dan zie je goed zijn oranje staart .
-
De buitenste duinen noemen we de zeereep (witte duinen)  .. het gebied moet ons beschermen tegen het zeewater.  De met helm begroeide zeereep is verboden gebied .. (Artikel 361 uit het wetboek van strafrecht) 
Achter deze zeereep zien we de grijze duinen... waar regelmatig zand instuift en waar laagblijvende grassen kruiden en mossen zorgen voor een grote diversiteit. 
Graspieper .. 
Kandelaartje
Het Kandelaartje groeit in Nederland vooral in de kalkrijke duinen ..op droge en zonnige plaatsen.
Hier zie je de biodiversiteit van een relatief klein stukje duingebied ..
Duinviooltje
Ook het duinviooltje ..heeft een hooggelegen zonnig plekje nodig .. waar nog verstuiving plaatsvind.
In een gesloten dek van klauwtjesmos en korstmossen kan hij standhouden.
Roodborsttapuit.. mannetje
De roodborsttapuit is ook zo'n vogel die we hier regelmatig tegenkomen ..begrazing heeft op deze vogel een positief effect ... Laten we hopen dat we hem blijven zien in het duingebied. want een hoge graasdruk heeft wel degelijk ook veel voordelen.
Roodborsttapuit.
-
-
Stuifduin en struweel wisselt zich hier sterk af .. en wie goed kijkt ziet een mega diversiteit in dit stuk duingebied. Waar vroeger trouwens schapen graasde .. maar die moesten even wijken voor de rechter :)
Roodborsttapuit vrouwtje ..
Damhert..
Om vergrassing tegen te gaan zijn grazers juist van essentieel belang .. maar ja ..Waternet maaide dit jaar liever de zonnedauw met de hand ..dan dat ze schapen inbrachten .. Zoiets konden ze natuurlijk niet verkopen aan de rechter.
Witte Kwikstaart ..
Buizerd..
-
Het moest anders  ..vonden wetenschappers en natuurbeheerders. Dat bleek tijdens het debat naar aanleiding van de Groot Wild Enquête van Natuurmonumenten.
Heggemus
Roodborsttapuit mannetje
Zowel maatschappelijke organisaties als natuurbeheerders en wetenschappers waren het eens  Het bepalen van het aantal dieren ..of de ecologische draagkracht ..was in de praktijk onmogelijk en bovendien onwenselijk ..
Roodbosttapuit vrouwtje
De natuur bepaalt zelf wel hoeveel dieren er kunnen leven. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten