woensdag 8 juli 2015

Natuur in Nederland

De Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) is een Natura 2000 gebied ..De AWD maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en zijn aangewezen als kerngebied ..Een bestaand natuurgebied met bijzonder natuur en landschapswaarden 
De uitgestrektheid en de afwisselende vegetaties maken de awd tot een uniek natuurgebied.


En als er dan één dier is die als boegbeeld staat voor de awd ...dan zijn het de damherten wel.In dit relatief klein stukje duinen hebben de damherten het voor het vertellen ..
Ze houden de verruiging tegen in de awd .. En de vele bezoekers genieten van de aanwezigheid van het zichtbare wild  ..Er is voedsel in overvloed ..
Het plan is om 2400 gezonde damherten af te schieten .. 
En met een beetje gezond verstand ...weet je dat zoiets absurd is ..en ook totaal onnodig!
.
Bastgewei
Kalfje

Op het `Eiland van Rolvers` gaan we op zoek naar de boomkikkers ... Ze zitten in de bramenstruiken  ..maar om ze te vinden moet je toch berst wel even zoeken ..Uiteindelijk vinden Herman en ik toch nog een paar boomkikkers ..Ze zitten niet echt vrij ..maar door de takken heen kunnen we ze toch nog aardig fotograferen
Boomkikker
Juffertjes paring .. Als je ze goed fotografeert dan zie je tijdens de paring de vorm van een hartje ..
Met een beetje fantasie zie je het bij deze foto ook ..ondanks een verkeerde hoek 
St.Jacobsvlinder ...in het water ..
Ik loop wat achter ...Hieronder nog enkele foto´s uit Waverhoek en Groene Jonker met Ghita
Waverhoek
Kluut

De weidevogels hebben het moeilijk ..en er moeten ook meer leefgebieden komen waar weidevogels
met succes kunnen broeden .. De vos krijgt meestal de schuld van de achteruitgang van de weidevogels.. Terwijl iedereen weet dat de intensieve landbouw de hoofdoorzaak is van de belabberde situatie  van weidevogels .. 
Zwarte Ibis
Plevier
Intensief maaibeheer en grondgebruik ..verlaagde grondwaterstand
en het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn funest voor de weidevogels.
Kemphaan
Schrikdraad tegen vossen en het knotten van wilgen om zo de kraaien zichtbaar te laten zijn ..grondwater verhogen ..beter maaibeheer en struiken en bomen zoveel mogelijk verwijderden 
Blauwborst
Watersnip
St.Jansvlinder