maandag 20 juli 2015

Oostvaardersplassen ..Spin in het Web

Het regent vroeg in de morgen ..als Herman en ik naar de Oostvaardersplassen (OVP) rijden .. we parkeren de auto bij het buitencentrum om zo de "Driehoek" in te gaan.
Het regent op dat moment hard ..en een donkere lucht geeft aan dat het voorlopig even niet beter gaat worden ..We pakken dan ook de eerste vogelobservatie-kijkhut rechts van het bezoekerscentrum.
-
Een enorm aantal Grauwe Ganzen ..drie Lepelaars en een Blauwe Reiger staan op zo'n twintig meter afstand in het water ..De laatste tijd is er weinig water gevallen ..en dat is goed te merken aan de waterstand ..hier en daar verschijnen er slikplaten ..Vandaag lijkt de natuur een inhaalslag te willen maken.. En het water komt dan ook met bakken uit de hemel zetten .. Gelukkig zitten we droog en geeft buienradar aan dat we nog even een droge periode krijgen.
-
Het koolzaad staat meters hoog ..Vlinders zien we niet ..daar is deze dag gewoon te nat voor.De "Driehoek" is grotendeels overwoekerd door koolzaad ..De edelherten steken mooi af tussen de zee van gele bloemen.
(Edelhert met kalfje)
Baardmannetjes..
De Oostvaardersplassen zijn het belangrijkste broedgebied voor Baardmannen.
De Baardman verlaat in het algemeen zijn broedgebied niet .. ja ..bij een bevolkingsexplosie ..
Zoals in het geval van het droogvallen van het westelijk deel van het moeras in de Oostvaardersplassen ..Daarom is de baardman soort bij uitstek geschikt om te illustreren hoe een toename van de bevolking van allerlei soorten vogels in de Oostvaardersplassen leidt tot vestiging in of toename van die soorten in andere natuurgebieden ..
-
Het verloop van de populatie van de baardman tijdens de periode van droogval en weer met water gevuld raken van westelijke compartiment van de Oostvaardersplassen en daarmee gelijk oplopende toename van de vangst van baardmannen in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
De vangsten van geringde baardmannen in de Amsterdamse Waterleidingduinen laat zien dat ze grotendeels afkomstig zijn uit de Oostvaardersplassen ..
Konikpaarden (Driehoek OVP)
-
Ter hoogte van de Oostvaardersplassen lopen zo'n vijf reeën ..Deze reeën waren nog niet zo lang geleden (15 April) reden tot kamer vragen.Ze zouden de dienstregeling van een trein kunnen veroorzaken ..Langs het spoorwegnet zijn preventieve maatregelen getroffen...zoals het plaatsen van een compleet raster langs het spoor...gericht op het binnen de Oostvaardersplassen houden van edelherten konikpaarden en heckrunderen ...
Overigens reden er slechts maar een korte tijd geen intercity's ..en al snel konden intercity's en sprinters met aangepaste snelheid weer gewoon doorrijden.
-
De afgelopen jaren hebben zich slechts enkele gevallen van uitbraak voorgedaan ..deze dieren konden worden teruggedreven 
..Voor de meeste andere soorten zoals reeën en vossen ..is het van belang dat ze zich vrij kunnen bewegen in het gehele gebied binnen en buiten de Oostvaardersplassen. Wat soms de belangen van de spoor of wegbeheerder raakt.
(Grote Zilverreiger)
De Oostvaardersplassen is eigenlijk hofleverancier van natuurgebieden in Nederland In 2006 keerde onverwachts de Zeearend terug in dit gebied ..En dat werd eigenlijk voor onmogelijk gehouden..De Grauwe Gans verdween in 1935 ..en in 1978 keerde hij terug als broedvogel in de OVP..De Grote Zilverreiger die in midden 19de eeuw verdween keerde in 1978 terug.
Edelherten met kalfjes in de OVP
Op grote afstand zien we een groot aantal edelherten het gebied de "Driehoek" uitkomen ..Niet veel later zen we een edelhertkalfje in het gebied ..één hinde staat te wachten op (dat) haar kalfje ...dat zien we vanuit de kijkhut "De Zeearend" ..Niet veel later vertrekt ze ook naar de grote groep die inmiddels bijna uit het zicht zijn ..We vragen ons af ..of ze later haar kalfje weer gaat opzoeken ..Waarschijnlijk wel ..
In een relatief kort tijdbestek ..valt er veel te zien in en rond de ovp ..
Een Natura2000 gebied die juist alle lof verdiend ..en waar andere natuurgebieden hun voordeel mee konden en kunnen doen ..