zaterdag 25 juli 2015

Beschermen van Natuur

Het moet niet gekker worden ..
Ene meneer Pennings vroeg een ontheffing aan om s'nachts vossen te mogen schieten met gebruik van lichtbakken in een jachtveld tussen "Ruigehoek" en Halfweg in Noordwijkerhout ..
Reden: Ze snoepte van de peentjes.

Hij kreeg van Hopman gelijk ontheffing tot 31 december 2019
Lees meer op de site van de Faunabescherming
Zie: KLIK
Half miljoen Europeanen roept op om wilde natuur te beschermen:

- In mei 2015 hebben meer dan 120 natuurorganisaties uit heel Europa de krachten gebundeld in de campagne Nature Alert. Nooit eerder kreeg een EU- volksraadpleging zoveel steun met een drievoud van hoogste stand toen - Om het Europese natuurbeleid te behouden en te versterken.
- Dit gebeurde in een publieksconsultatie over bestaande Europese natuurwetgeving 
(de vogel en habitatrichtlijnen)
- Daarmee verpulvert deze publieksconsultatie het vorige record van 150.000 reacties.

Klaar en Duidelijk hebben de Europese burgers te kennen gegeven dat de bedreigde natuur moet worden beschermd.
De afgelopen jaren hebben de wettelijke bescherming en de herstelmaatregelen van de richtlijnen een belangrijke rol gespeeld in de terugkeer van de tot de verbeelding sprekende dieren zoals wolven..beren..pelikanen en flamingo's 
-

Ook in Vlaanderen doen bedreigde dieren het nu voorzichtig beter ..Na jaren van afwezigheid duiken otter ..wilde kat en lynx hier af en toe opnieuw op.


De richtlijnen vormen de wettelijke basis van Natura 2000 ..wereldwijd het grootste netwerk van beschermde natuur ..in totaal 1.25 miljoen vierkante kilometer. Ook de (AWD) Amsterdamse Waterleidingduinen valt daaronder ..
Meer van deze dag zie: Ghita