maandag 29 juni 2015

Afschot Damherten Catastrofaal

 Als men de natuur zijn gang laat gaan ..dan ontstaat er nooit een overpopulatie .. De natuur regelt het zelf ..wel is het gewenst een natuurgebied (EHS) zo groot mogelijk te houden ..Begrazing maakt dynamisch ..en werkt vernieuwend .. Dat jagersgezinde daar anders over denken heeft uitsluitend te maken met een andere invalshoek ..Maar haal je juist met afschieten van grazers het evenwicht weg? 


Zoals ik al schreef ..de natuur kent geen overpopulatie ...Veel plantensoorten struiken bomen insecten en zelfs vogelsoorten hebben belang bij natuurlijke begrazing ...Zonder begrazing stagneert een natuurgebied .. Zeldzame planten als b.v. Parnassia ..Zonnedauw en Duin Viooltje ..kunnen niet zonder begrazing ...Sterker nog ..zonder begrazing zullen er zelfs soorten verdwijnen.
Wat dat betreft is de populatie damherten in de AWD een zegen ..en absoluut geen last ..Ja..Er zullen bij een strenge winter meer damherten sterven ..en daar werkt een reactief beheer het beste bij.
Zowel negatieve als positieve selectie kan men dan toepassen ..
Het aanbod van voedsel in de zomerperiode is belangrijk voor de damherten ..in die periode bouwen ze vetreserves op ..is er te weinig voedsel dan verminderd de vruchtbaarheid ..Ze krijgen dan minder kalfjes .. of ze slaan zelfs twee tot drie jaar over met het krijgen van kalfjes ...

Zandvoort klaagt over damherten in de stad ..die via het strand de boulevard bereiken ..En dat heeft niets te maken met het aantal ..maar meer met de afrastering aan die kant van de Amsterdamse Waterleidingduinen. 
-
Waarom de damherten geschoten moeten worden (Ze praten over een afschot van 2400 gezonde damherten) is mij niet duidelijk ...Ja..waarschijnlijk om ecoduct "Zandpoort" open te kunnen doen ..ook voor de herten.
Ecoduct "Zandpoort"heeft miljoenen gekost (Brussel) ..een rooster op de weg met een tunnel eronder had veel goedkoper geweest ..Nu de damherten toch niet welkom zijn in de Kennemerduinen (NPZK).


-
Het bestuur en adviseurs van Vereniging het Edelhert hebben zich in juni laten voorlichten over de
huidige stand van zaken in de awd ..Terreinbeheerder Gerard Griffioen heeft ze ontvangen en rondgeleid ..En natuurlijk trokken ze de conclusie dat er teveel herten waren ..Want stel ...Ja stel dat hun aantal nog eens verdubbeld ...dan gaat de begroeiing van het gebied wel zeer snel achteruit..

Een veronderstelling ..waar ik niets mee kan ..En met dat gegeven ga je geen 2400 gezonde herten doodschieten? Doe je dat? ..
Dan durf ik te beweren dat zoiets alleen met jachtgevoelens te maken heeft ..en niets met verantwoordelijk beheer!!!
Sterker ...Het afschieten van zoveel herten is onverantwoord  .de gevolgen zullen immens zijn voor de awd.. Onbegrijpelijk dat de zogenaamde kenners dat zelf niet inzien ..Zijn ze dan toch teveel jager in hun hart ..en te weinig beheerder? 

Ja ..ik durf ze te betichten van onvoldoende kennis .. Zoals de winterperiode 2012 - 2013 ..waar er veel herten doodgingen ..Waternet trok al snel de conclusie .."De verlengde bronstijd is de oorzaak" ..
Vereniging het Edelhert riep al snel "de overpopulatie" .. En ik als leek zijnde had toen gelijk door dat het hekwerk de schuld was ..(Zie: KLIK) en gaf al aan dat de herten eerst moesten anticiperen op het niet kunnen bereiken van de weilanden. 
-

Helaas stierven er toen veel damherten ..en er ontstond een beeld naar buiten dat de populatie damherten onacceptabel groot is ..Mensen die er nog nooit geweest waren kregen de indruk dat de herten in de awd drie hoog lopen ...En dat de awd een soort hertenkampje is Nee die beeldvorming was totaal onjuist...maar wel gecreëerd door Waternet zelf Stichting het Edelhert en de kranten die het klakkeloos overnamen .. 
Ingrijpen van de mens ..in dit geval hekwerk ..heeft altijd gevolgen voor de natuur.
En ik waarschuw de zogenaamde kenners ...schiet geen 2400 damherten af in de awd ...want de gevolgen zullen te groot zijn ..reactief beheer op de juiste manier toegepast is het beheer van nu ...  en van de toekomst. Ga niet boven de natuur staan ...maar wordt één met de natuur.
-
In de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) zien we de hindes
 .(vrouwtjes) met kalfjes en de herten (mannetjes) die hun bastgewei krijgen .. Door het bastgewei loopt bloed ..en is op dat moment erg gevoelig ..Gevechten om de hiërarchie zien we in deze tijd niet ..pas als de doorbloeding stopt en het gewei geveegd is ..dan zien we weer gevechten ..en natuurlijk tijdens de bronst ..
De herten veranderen nu in een paar maanden tijd van bambi's tot vechtmachines ..