vrijdag 12 juni 2015

Vos Vangt Jong kalfje

In de maand juni zien we een explosie van jonge damhert kalfjes ..vandaag ga ik met Cees v Ginkel naar de AWD .. en ik vertel hem dat de kans groot is dat we kalfjes gaan zien ..Verleden jaar zag ik de eerste op 7 juni ..Nadat ze zijn geboren ..eet de hinde de nageboorte op ..het kalfje is reukloos ..de hinde laat het jong achter ..en geeft hem alleen zo nu en dan te drinken ..het jonge kalfje drukt zich verscholen tegen de grond.
(Kalfje 7 juni 2014 Archief)
Kom je een kalfje tegen ..laat het met rust ..en raakt het in geen geval aan..
Anders laat haar moeder het kalfje in de steek.
(Vos met kalfje...)
Het eerste kalfje van dit jaar ...dient zich wel heel raar aan ..Een vos heeft haar te pakken .. veel mensen vinden dit zielig .. maar zo is de natuur nu eenmaal. Vossen zijn als predator belangrijk in de natuur ..en dragen hun steentje bij aan het natuurlijk evenwicht.. Jagers zien de vossen als concurrenten ..ze eten van hun oogst of bejaagbaar wild ..
(Even verstoppen)
In de duinen heeft de vos geen natuurlijke vijanden ..hij staat ook bovenaan de voedselketen ..
Zijn er teveel vossen? welnee! ..Ja dat doen jagers ons graag geloven..
De omvang van de vossenpopulatie is sterk afhankelijk van het aanbod van voedsel ..
( Het zware werk zit er op ..even uitblazen)
In gebieden waar weidevogels een belangrijke rol spelen ..moet je de vos zien te weren ..
een hogere waterstand ontneemt de vos er een burcht te maken ...ook het weghalen van struiken bosjes en rietkragen zorgt ervoor dat de vos minder kans maakt ..zich te vestigen.
Ontmoedigen werkt beter dan afschot ..dat is in de laatste jaren wel gebleken ..
Afschot heeft weinig zin ..de plek wordt meestal gelijk weer overgenomen door zwervende vossen ..en hun worpen worden groter in aantal.,,zeker als in die periode het voedselaanbod is gegroeid .
En als je dan op t.v. Joop Braakhekke hoort zeggen:
"Als je de natuur z'n gang laat gaan ..dan komt er niets van terecht " ..
Nou?..laat jagers maar eens drie jaar niet jagen (wel reactief beheer) ..
Dat gaat dan ten goeden komen aan de biodiversiteit ..

Boomkikker..
Ook al heb je het niet zo op kikkers ..de Boomkikker is toch wel een apart geval ..Met zijn lange ledematen en zijn zuignapjes aan zijn vingers ..is deze kikker die maar vijf centimeter groot is...een grappig klein kikkertje ..die je eerder verwacht in een tropisch regenwoud dan hier in de AWD.. 
Hier in de AWD ..zie je hem meestal in de bramenstruiken ..
Op de foto lijkt het er op dat je hem snel ziet ..maar dat valt tegen ..Je moet soms echt zoeken om hem te vinden ..hij is natuurlijk heel klein ..en de kleur gaat meestal op in het geheel.
Blauwtje 
Ja..vreemd genoeg zijn er altijd mensen die vinden dat er teveel van één soort is ..
of het nu om meeuwen kraaien ganzen aalscholvers eenden gaat of om damherten vossen zwijnen of reeën gaat ..Ja..Wij als mens vinden het al snel teveel of  teveel overlast ..
En daarbij ontbreekt een lange termijn visie ..de natuur zorgt uiteindelijk voor een natuurlijk evenwicht ..en dat gaat ook ten kosten van dieren ..daarom is reactief beheer noodzakelijk.
Een beest verdiend geen lijdensweg te ondergaan ..
maar moet wel een kans maken in de natuur ..die soms ook erg hard is ..bleek vandaag maar weer
Liever zo dan de kogel ..