maandag 8 juni 2015

A-E

A ~ D
Aalscholver ..In de Amsterdamse Waterleidingduinen
Sportvissers zien de aalscholver liever niet ..ze zien hem dan ook als grootste bedreiging voor de visstand ..De Aalscholver is een beschermde diersoort.
Appelvink
Het eerste wat opvalt bij deze vinkensoort ...is zijn zeer grote stevige driehoekige snavel ..waarmee hij rustig een kersenpit weet te kraken ..Deze vogel is bijzondere schuw ..en leeft hoog in de bomen .
Deze foto´s zijn gemaakt vanuit een vogelkijkhut op de Hoge Veluwe...
Baardman
De eerste foto's van de Baardmannetjes nam ik in de Oostvaardersplassen ..maar dat waren zoals foto links laat zien nog jonge baardmannetjes ..Het mannetje heeft een mooie zwarte snorstreep ..en die fotografeerde ik voor het eerst in de "Rietputten" ...Het zijn echte rietvogels .. door de grote rietvelden (Flevoland) explodeerde de populatie..
In 1950 noemden ze Baardmannetjes ..Baardmees
Beflijster
De eerste Beflijster kwam ik tegen in de AWD ..Een man zegt "heb je die Beflijster daar al gezien"? ..
Ik had nog nooit gehoord van een Beflijster ..Dus ik dacht in eerste instantie dat hij een dolletje maakte ..maar toen liet hij hem zien uit een boekje die hij bij zich had :) Hij bestaat dus :) de Beflijster!
Blauwborst.
Deze Blauwborst fotografeerde ik in de "driehoek" (OVP) hij liet
zijn mooie oranje staart zien en zijn prachtig uitbundige zang horen ..Inmiddels heb ik hem in heel veel natuurgebiedjes gefotografeerd ..ook in de awd trouwens ..maar daar is de afstand meestal groter.
Groene Jonker Waverhoek Polder Poelgeest en OVP ..
Zijn de pekken waar ik hem het dichtstbij kon fotograferen ..
 Op deze foto zat hij op nog geen meter afstand ...en bleef rustig een kwartiertje zitten ..
Hij kijkt wel kwaad op de foto ..maar was dat geenszins :)
Blauwe Reiger ..
De blauwe reiger is een sierlijke vogel ..Veel foto's heb ik van hem niet eens..Nu heb ik nog nooit een moment mee gemaakt dat hij een paling..snoek ..jong eendje ..kikkers ..mol of zelfs een rat ving ..terwjl op het internet regelmatig van die foto's te vinden zijn..maar misschien gaat dat nog komen
 Boerenzwaluw
De Boerenzwaluw arriveert in april .begin mei ..
Als volleerde metselaars bouwen ze en nest van modder ..die ze met hun speeksel en strootjes aan elkaar weven ..de binnenkant van hun nest bestaat uit veertjes .. Ze keren ieder jaar terug op hun broedplaats ..Hier in de OVP zijn ze eenvoudig te fotograferen.
Boerenzwaluw
Bontbekplevier
De Bontbekplevier is duidelijk herkenbaar aan zijn zorro masker ..Het is een prachtig gezicht als hij aan het foerageren is ..Dat doet hij op een typische pleviermanier ..rennen ..stoppen ..pikkenEn hij trilt met zijn poot op de grond ..Hier in Waverhoek zien we er wel tientallen.
Boomklever
De Boomklever komt voor in de awd ..maar daar krijg je hem maar moeilijk dichtbij op de foto..
Vanuit vogel kijkhutjes gaat dat wat beter ..en laat hij zich ook mooi zien.
Zijn naam heeft hij te danken aan het vermogen ..om bomen zowel omhoog als omlaag te kunnen beklimmen ..
Boomkruiper
Boomvalk
Vanuit de vogel kijkhut "De Clinge" lukt het me eindelijk om de boomkruiper wat beter te fotograferen ..een prachtige gecamoufleerde vogel die in en spiraalvorm naar boven klimt ..
Bergeend (OVP)
Bergeend
Bergeenden leggen tussen de 8 tot 10 eieren ..soms leggen de vrouwtjes eieren in elkaars nest..De broedplek is voor een eend best vreemd ..namelijk het liefst in konijnenholen..De kuikens verlaten het donkere ondergrondse nestplaats ..en vertrekken naar ondiep open water.De kuikens vormen al snel een soort crèches van soms tientallen kuikens. 

Bergeend kuikens ...Waverveen
Bosuil
De Bosuil met zijn spookachtige geluid is een echte nachtuil ..
het zijn vroege broeders ..Het komt voor dat ze in Januari al eieren hebben. Je ..hoort ze regelmatig in de awd ..maar zelf heb ik er daar nog nooit één gezien Jonge bosuilen kunnen niet vliegen ..maar klimmen van tak naar tak


Jonge Bosuilen
Braamsluiper
Een vogel die zich grotendeels niet laat horen ..Hij lijkt koningsgezind ..want de weken rond Koninginnedag laat hij zich wel horen .. Zijn nest maakt hij graag in een doornige struik ..het liefst in de meidoorn ..Wat dat betreft heeft hij aan de awd een goede plek. ....Hij is herkenbaar aan zijn mooie witte borst.
Brilduiker.
De Brilduiker is een echte overwinteraar ..en is te vinden in de AWD ..Zijn witte vlek bij de snavel is eigenlijk het mooist als je hem van voren op de foto zet ..dan zie je dat de witte vlek iets uitsteekt .. Hij lijkt een zwarte kop te hebben ..maar met wat zonlicht er op kleurt hij mooi groen.
Brilduiker - Mannetje en Vrouwtje
Buizerd ..
Bij warm weer hoor en zie je hem hoog boven de AWD
Door opstijgende warme lucht zweeft hij al speurend naar een prooi door de lucht..
Dodaars
 
De dodaars is één van de kleinste futen ..op de foto is duidelijk te zien hoe klein hij eigenlijk is ..
Over het algemeen zijn ze erg schuw ..en blijven dan dicht tegen de oever .
In de Lepelaasplassen zagen we hoe hij zijn jonge een kikker voerden.
Dodaars awd
Drieteenstrandloper
De drieteenstrandloper zien we vooral in de winterperiode .. als doortrekker en als wintergast Door achter de teruglopende golven aan te rennen kan de vogel kleine diertjes die op het strand aanspoelen op pikken. Een prachtig gezicht om deze lopende bolletjes te zien langs de kustlijn.Eidereend
In Nederland broeden eiders in het waddengebied ..maar meestal ligt het broedgebied noordelijker
Ekster
Eksters blijven hun hele leven bij elkaar ..het zijn echte rovers
Wij zien ze regelmatig in de tuin ..ze zijn brutaal ..maar toch erg schuw.