maandag 8 juni 2015

Verwondering


In de natuur worden onze zintuigen geprikkeld .. Natuur zien horen ruiken voelen en beleven.  Ja..verwondering :
"Even stil staan bij iets wat altijd gewoon leek ..je ervaart het nu als klein wonder. Daardoor ben je overdonderd ..je voelt niet de behoefte om iets te zeggen ..Je bent er een beetje stil van"
Amerikaanse Rivierkreeft - Procambarus clarki 
Steeds vaker komt de Amerikaanse Rivierkreeft in Nederland voor
.. Deze uit de zuidoostelijke Verenigde Staten en Mexico ..leeft in zoet water. Als exoot komt hij bijna wereldwijd voor ..in Afrika Oost-Azië en Europa,
Levendbarende hagedis Zootoca vivipara
De levendbarende hagedis of kleine hagedis ..is eierlevendbarend ..
De jonge dieren bevrijden zich direct na de ei-afzet uit de schaal.
Wijngaardslak Helix pormatia
Ze lopen niet zo hard .. en dan is het wel handig om zoals de slak tweeslachtig (Hermafrodiet) te zijn. Er zijn dus geen mannetjes of vrouwtjes . Komen ze elkaar tegen ..dan kunnen ze elkaar bevruchten. (mei/juli)  Nadat de ene slak bevrucht is ..worden de rollen omgedraaid en wordt het vrouwtje man en het mannetje even vrouwtje :) 
Rugstreeppad - Epidalea calmita 
De rugstreeppad voelt zich op het "Groot Zwarteveld" wel thuis .. Laag water en weinig vegetatie is zijn ideale habitat.  Zijn geelachtige lengtestreep waar hij zijn naam aan te danken heeft is goed waar te nemen.

Rugstreeppad - Epidalea calmita
De driehoekige gifklieren achter de ogen ..de donkere vlekken en de kleurrijke wratten maken hem ... zeg maar bijzonder.
Groene Schildwants Palomena prasina
Als het mannetjes een vrouwtje heeft gevonden  ..vindt de paring plaats ..waarbij de wantsen met de achterlijven tegen elkaar gehecht zijn en zo dan even rondlopen. In tegenstelling tot andere insecten is het geslachtsonderscheid niet te maken...ook niet tijdens de paring.
Groene Schildwants Palomena prasina
Fossiel Zee-egel
Miljoenen jaren geleden .. misschien?
Waarde? niet veel ..maar gevonden in het infiltratiegebied van de AWD 
Rossig Buikkussentje - Tubifera ferruginosa Slijmzwam
Dit is zo'n bizarre levensvorm ..  plasmodiale slijmzwammen kunnen zich bewegen ..en voeden zich met micro-organismen en schimmelsporen. Ze worden gekenmerkt door de vorming van een plasmodium ..
Rossig Buikkussentje - Tubifera ferruginosa Slijmzwam
een eenheid van samengesmolten cellen waarin de oorspronkelijke celkernen aanwezig blijven. Er bevinden zich meer dan 10.000 celkernen in zo'n plasmodium. Ze vertonen zelfs een zeker "intelligent" gedrag. Ook het meer bekend zijnde heksenboter is een slijmzwam. (Links en onder)
Heksenboter - Fuligo septica Slijmzwam.
Kleine Watersalamander - Lissotrition vulgaris.
Ondanks de naam .. brengt  dit soort het grootste gedeelte van zijn leven op land door. En zien we ze tijdens de paartijd in het water. In Nederland en België komen zo'n zes soorten salamanders voor.
Schildpad Testudines
Roodwangschildpad Geelwangschilpad Geelbuikschildpad Zaagrugschildpad en Sierschildpad. Exoten die afkomstig zijn uit noord Amerika  .... Vroeger als baby-schildpadjes geïmporteerd en aangeboden door dierenspeciaalzaken en tuincentra. En nu zien we ze in de vrije natuur.
Heikikker Rana arvalis 
Het duurt maar enkele dagen .. dat de mannetjes tijdens de paartijd blauw  worden. Hoe blauwer hoe aantrekkelijker voor de vrouwtjes. Vanaf half maart en soms zelfs eerder zijn ze in het paringsgebied te vinden. Deze zeldzame kikkers die als Kwetsbaar op de Rode Lijst staan.
Kale Bosmier - Formica polyctena
Rode bosmieren waren voorheen beschermd ...maar helaas nu niet meer.
Nesten worden nog wel ontzien te worden bij boswerkzaamheden.
Bandheidelibel Sympetrum pedemontanum vrouw 
Begin deze eeuw uitgestorven .. In 1953 voor het eerst weer waargenomen in Oost Duitsland. Halverwege de jaren zeventig bereikte hij het IJzeren Gordijn. Eind jaren zeventig vaste voet in West Duitsland ...en begin jaren tachtig was hij weer in Nederland. Nu op de Rode Lijst als Gevoelig. (links man)
Konijn Oryctolagus cuniculus
In 1600 waren de konijnen niet meer gewenst in de duinen ..De reden was dat de konijnen helmgras opaten en daardoor verstuiving veroorzaakte. Jac.P. Thijsse schreef : "Voor rijk begroeide duinen moeten de konijnen worden uitgeroeid " Tegenwoordig weet men wel beter ..althans wat het konijn betreft.
Vuurwants Pyrrhocoris apterus
Uit het sap dat ze uit planten zuigen ..maken de vuurwantsen een heel gecompliceerd gif.Het heeft een zeer sterke antibacteriële werking. De stof dood zelfs bacteriën die ondertussen resistent zijn tegen antibiotica.. De stof  staat bekend als pyrrhocorine 
Vuurwants Paring Pyrrhocoris apterus
Het middel zou kunnen werken tegen de beruchte ziekenhuisbacterie (MRSA)
(Er moet nog meer onderzoek worden gedaan).
Siberische Grondeekhoorn Tamias sibiricus
Ooit ontsnapt uit het toenmalige Tilburgse Dierentuin.
Leven de groneekhoorns nu tussen de rode eekhoorn ..in het 18e-eeuws park De Oude Warande. Ze zitten elkaar daar niet in de weg .. de rode leeft hoog en de grondeekhoorn laag bij de grond.Siberische Grondeekhoorn Tamias sibiricus
Julikever Polyphylla fullo
De mei ..juni en julikevers zijn familie van de mestkevers. Na drie jaar onder de grond te hebben geleefd waar ze zich tegoed hebben gedaan aan wortels en grassen. Vooral grassen als helm en zandhaver zijn erg in trek bij de larve van de julikever. (Rechts meikever)
Meikever Melolontha melolentha

Hoornaar Vespa crabro
De hoornaar is een typische rover die insecten doodt om ze
vervolgens te voeren aan de larven. Ze leven zelf van suikerrijke plantensappen en niet van dierlijk materiaal.
Vleermuizen Chiroptera
Wereldwijd zijn er 925 soorten vleermuizen ... waarvan er 21 soorten in Nederland voorkomen. Meest voorkomende soorten zijn hier; Laatvlieger ..Dwergvleermuis .Baardvleermuis .. Watervleermuis ..Rosse-vleermuis en Grootoorvleermuis. Vleermuizen zijn verdeeld in twee groepen ..Grote en Kleine Vleermuizen.
Bosmuis Apodemus sylvaticus
De Vleermuis is geen muis ..ook Spitsmuizen zijn geen muizen.
Huismuis .. Dwergmuis ..Bosmuis ..(Grote)Brandmuis ..Woelmuis ..Aardmuis ..Veldmuis ..Rosse Woelmuis ..Noordse Woelmuis ..Slaapmuis ..Ondergrondse Woelmuis ..Hazelmuis ..Relmuis .. Het zijn er nogal wat. 
Adder Vipera berus 
Drie soorten slangen komen er in Nederland voor .. De Adder ..Ringslang en de Gladde slang. De gladde en de adder komen vooral in heidegebieden voor. De ringslang meestal in de buurt van water. De adder is de enige gifslang in ons land. Hij bijt niet zomaar .. maar drijf hem niet in het nauw. ( Rechts Gladde Slang Coronella austriaca) ...
Adder Vipera berus
Harkwesp Bembix rostrata
De Harkwesp is een zeer zeldzame graafwesp .. hier in de awd zien we hem op een schrale met mossen bedekt gebiedje ..waar stuifduinen nog  in beweging zijn ..Ze maakt een gaatje in los zand ..voed haar larven met roofvliegen zweefvliegen en dazen..
Cocon - Spinnen Araneae
Spinnen leggen honderden eitjes in een soort ronde cocon van spinrag ..Het zijn solitaire en territoriale dieren .. ze leven niet in groepen. Vaak leggen ze wel op dezelfde plek hun eitjes ..
Cocon - Spinnen Araneae
 Dit omdat de omstandigheden zoals temperatuur vocht e.d. goed zijn. Als de eitjes uitkomen zullen de sterkere de zwakkere opeten en hun weg vervolgen.
Egel Erinaceus europaeus
De grootste bedreiging voor de egel zijn kou en nattigheid gedurende wintermaanden. Na het verkeer dan .. want jaarlijks zijn honderdduizenden egels slachtoffer bij het oversteken van de weg.
Vliegend Hert
De insecten zijn zeldzaam ..de larven leven wel vier jaar onder de grond voor ze uitgroeien tot een volwassen insect. De larven leven van rottend hout ..het liefst van een eik. Het is één van de grootste kevers van Nederland.