donderdag 4 juni 2015

Stem Voor BiodiversiteitEuropees natuurbeleid faalt ...en Nederland presteert uitzonderlijk slecht ..BirdLife International ..de koepelorganisatie waar Vogelbescherming Nederland onderdeel van uitmaakt ..publiceerde 1 juni 2015 een verontrustend rapport waaruit duidelijk wordt dat Europa een groot deel van haar eigen biodiversiteitsdoelstellingen niet gaat halen ..Nederland presteert op veel punten nog slechter dan andere lidstaten..


(Putter)
Vogelbescherming Nederland herkent de harde feiten in het rapport en spreekt van een verontrustende situatie .. Uit het rapport blijkt dat 32% (1 op de 3) van de vogelsoorten wordt bedreigd ... 17% wordt zelfs ernstig bedreigd.

Tot voor kort algemene vogelsoorten gaan in rap tempo achteruit..
Vooral in het agrarisch gebied gaat het slecht met de biodiversiteit ...
-

Het Europese Landbouwbeleid draagt niet bij aan het noodzakelijke herstel van natuurwaarden in het landelijk gebied..

(Wel(pen) van Vos)
(Haas)

Het rapport van BirdLife heeft onderzocht hoe het staat met de realisatie van de biodiversiteitsdoelstellingen ,,die Europa in 2020 behaald moet hebben. Kern van deze in 2011 vast gestelde doelstelling is dat de achteruitgang van de biodiversiteit in 2020 moet zijn gestopt.
(Spotvogel ..staat op de rode lijst)
We zijn nu halverwege en het onderzoek concludeert dat Europa op deze manier haar eigen doelen bij lange na niet gaat halen ..omdat lidstaten de afgesproken maatregelen niet doorvoeren ..Waar de regels wel zijn ingevoerd .. is direct resultaat te zien.
(Spotvogel)
(Blauwborst )
Paring Kluut..


Kunnen wij wat doen aan dit probleem?
Het antwoord is ja!
Als we willen kan het anders ..Alle onderzoeken ook de huidige laten zien dat waar de Europese wetgeving wordt toegepast de natuur het relatief goed doet en herstel met de juiste maatregelen wel degelijk mogelijk is..

Dus als we willen kan het anders .. Zo kunnen we in Nederland wwer genieten van soorten als de kraanvogel ..lepelaar ..en zeearend ..dankzij goede bescherming ..
Vogelbescherming Nederlan voert daarom samen met een groot platform van natuur en milieubeschermingsorganisaties ...waaronder het WNF en Natuurmonumenten actie om de natuurbeschermingswetten niet af te breken en roept iedereen die van de natuur wil blijven genieten op om te stemmen ophttps://www.naturealert.eu/nl 
Stem voor behoud biodiversiteit ...stem