dinsdag 17 december 2013

Vervuiling Zee

Lopend langs de branding valt het al snel op ..vervuiling/zwerfvuil.
Volgens een rapport van de voedsel en landbouworganisatie van de VN (FAO) en het milieuprogramma van de VN (UNEP) ..drijft er alleen al 640.000 ton aan achtergelaten visnetten in de zee ..
Het Healthy Seas wil deze visnetten verzamelen en weer laten recyclen..samen met vissers..belanghebbende..bedrijven en duikers..
meer ziehttp://healthyseas.org/ 
Drieteenstrandloper
Het is eigenlijk maar een klein stukje lopen ..van het zoete water in de (AWD - Amsterdamse waterleidingduinen) duinen naar het zoute water (Noordzee) .. En op het hoogste niveau van de zeereep zijn deze twee ecosystemen die met elkaar verweven zijn goed te zien ..
De Noordzee en het strand aan de ene kant ..
en aan de andere kant de Amsterdamse waterleidingduinen 
Infiltratiegebied waternet
Vandaag 15 december 2013 verlaten Herman en ik even de AWD ..
om via het strand bij Zandvoort weer de AWD binnen te gaan ..

Een lichte nevel trekt van de branding het strand op ..Door de opwarming van de aarde stijgt niet alleen de zeespiegel.. Het leidt ook tot extremer weer.. Onze delta heeft zo te zien geleden onder de stormen van de laatste tijd ..
Ondanks alle maatregelen die de overheid neemt ..is de kans op een overstroming nog steeds aanwezig.
( meeuw met zeester )
Ook door bodemdaling wordt het  niveauverschil tussen zee en land groter.
De Nederlandse bodem daalt tot 2050 met 2 tot 60 centimeter ..
door het winnen van aardgas..zoutwinning..oppompen van water en water-peilbeheer.
-
-
De plastic vervuiling van oceanen en zeeën is uitgegroeid tot een wereldwijde ramp..
UNEP de milleafdeling van de VN ..schat dat zeeafval jaarlijks
 100.000 zeezoogdieren en minstens één miljoen zeevogels  het leven kost.
Dieren zien  microplastic aan voor voedsel en eten de giftige microplastics
 ...en uiteindelijk zullen wij dat als mens weer consumeren ..
-
Duurzame productie: .....productie die bij voortzetting ook in de toekomst rendabel is..en geen problemen opleveren voor het milieu moeten desnoods met subsidie worden gestimuleerd ..Bedrijven die op een duurzame manier ondernemen zijn beter in innovatie dan bedrijven die dat niet doen .. zie rapport ‘Sustainability Driven Innovation’ van Deloitte.
Grote Zaagbekeend..
In de awd kom je sporadisch afval tegen ..het valt daar ook minder op..Bij een wandeling langs de vloedlijn .. valt de vervuiling gewoon veel meer op..Natuurlijk doen we als mens allemaal mee aan vervuiling ..direct..of indirect En daarom zijn wij ...u en ik mede verantwoordelijk voor de vervuiling ..en dus ook voor de oplossing van dit mega probleem.
Vandaar als laatste foto ...Judasoor