vrijdag 6 december 2013

Jagen op vossen met kunstlicht verboden

4 december 2013 OVP Oostvaardersplassen
Vandaag (4 dec) bepaald de Raad van State ..dat er niet meer in het donker met behulp van kunstlicht op vossen mag worden gejaagd ..
De Raad van State ..houdt zich aan de zogenaamde Benelux overeenkomst ..Waarin staat dat jagen van vossen alleen is toegestaan in het eerste uur na zonsondergang en het laatste uur voor zonsopkomst.
-
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland had in januari 2010 voor het doden van vossen in de nachtperiode een ontheffing op grond van de Flora en Faunawet verleend aan Stichting Faunabeheereenheid Noord Holland .. 

Met deze ontheffing mocht de Faunabeheereenheid van zonsondergang tot zonsopkomst vossen doden met gebruik van geweer en kunstlicht ... om weidevogels te beschermen. KLIK
Grote vraag blijft natuurlijk ...

heeft het in die periode ook aangehaald om vossen ook in de nacht met geweer en kunstlicht af te schieten? .. Nou ..Nee niet echt ..
En eigenlijk was dat uit eerder onderzoek ( 2000 ) al te verwachten .. Onderzoek J.L.Mulder KLIK
Een vos eet bijna alles .. Konijnen..Hazen..Kleine zoogdieren..Kadavers ..Hagedissen...Vissen ..Insecten..Wormen ...Slakken.. en Kersen..Bessen..Bramen .. en inderdaad ook eieren en vogels..
En daar zit denk ik het probleem .. want wat moet een vos eten als jagers ..Ganzen...Smienten ..Wilde Eenden ..Zwijnen ..Reeën..Fazanten..Hazen..Houtduiven enz.. al af schieten?
-
Ook de boeren spelen een belangrijke rol in dit alles ..Het ontwateren van land en weilanden is ongunstig voor weidevogels ..en geeft de vos meer kans om eenvoudig bij de nesten te komen..
Grauwe Kiekendief ... Witte Buizerd ? ..
één ding is zeker ..hij valt wel op..
Misschien dat u het weet?
-
En eigenlijk heb ik nog een vraag ..is dit een gors of een kanarie ...of iets totaal anders? ..hij vloog constant mee tussen een groep vinken ..Nu zie ik u denken.. "Een verkleurde Vink!" :)
Een groepje edelherten ..
Het weer is vandaag niet best .. Gelukkig heb ik m'n plu bij me ..
en zijn er veel plekken ( kijkhutten ) om te schuilen ..
De zon gaat langzaam onder ..en ik vertrek richting huis.
-
Met dank aan Marcel Vossestein ..
Uitspraken van de Raad van State ...
zaaknr. 201012263/1 ( Noord-Holland )
en 201100944/1/A3-A ( Fryslân )