zaterdag 21 december 2013

Wild met Kerst

De achterban van Natuurmonumenten ( Groot Wild-enquête ) vindt het zien en beleven van wilde dieren erg belangrijk bij een bezoek aan een natuurgebied. Ook het leefgebied van wild moet worden vergroot.
Uit de enquête blijkt dat de helft van de achterban tegen preventief afschot is bij dreigend voedseltekort .. 67 procent vindt dat bij uitzichtloos lijden de dieren moeten worden afgeschoten ..
Uit de achterbanraadpleging blijkt duidelijk dat meer ingezet moet worden op alternatieve maatregelen dan op het schieten van dieren. Afschot moet laatste optie zijn!
Persoonlijk ben ik ervan overtuigd ..dat beheer soms noodzakelijk is ..
Als de intentie puur is ..en het dier centraal staat ...is dat denk ik ook geen probleem.
Maar hebben de jagers / beheerders ( WBE's ) wel de juiste intentie?
Keer op keer tonen ze juist aan ..dat niet te hebben..
Onterecht afschot reeën voor kerst in Zuid-Holland 
Provincie Zuid-Holland heeft deze maand ten onrechte een ontheffing verleend aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland voor het afschieten van reeën in de provincie.
De ontheffing is gebaseerd op aannames over schade aan gewassen en gevaarlijke verkeerssituaties. Nader onderzoek wijst uit dat vanaf 2011 geen schadevergoeding is uitgekeerd en tot nu toe ook geen cijfers bekend zijn van aanrijdingen en ongevallen als gevolg van reeën in deze provincie.
Deze onterechte ontheffing stelt de jagers in de gelegenheid om honderden reeën vlak voor kerst af te schieten. Lees : http://www.piepvandaag.nl/onterecht-afschot-reeen-voor-kerst-zuid-holland/ 
Damhert..
Vandaag ( 21-12 - 2013 ) 
Protest tegen afschot jacht op reeën.
Stichting Natuur- en Vogelwacht stapt naar de rechter om het afschieten van reeën in Zuid-Holland tegen te houden. De organisatie vindt dat Faunabeheer onterecht een vergunning heeft gekregen om de komende 5 jaar honderden reeën af te schieten.
De vergunning geldt onder meer voor de Biesbosch, het Eiland van Dordrecht en het havengebied van Rotterdam en de Hoeksche Waard. Reeën kunnen schade veroorzaken en gevaar voor het verkeer opleveren en daarom mag op de dieren worden gejaagd. Per jaar mogen 372 van de dieren worden afgeschoten.
-

Natuur- en Vogelwacht stelt dat de argumenten van de provincie geen hout snijden. Volgens de organisatie mogen bijvoorbeeld op het Eiland van Dordrecht en in de Hollandse Biesbosch 30 reeën per jaar worden afgeschoten, terwijl er in totaal maar zo'n 100 zouden leven. De rechtbank in Den Haag buigt zich maandag over het verzoek van de stichting om de jacht stil te leggen. Natuur- en Vogelwacht heeft ook een bezwaarschrift ingediend bij Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie.

Spitser..
Deze Reegeit kijkt me aan ..ik blijf onbeweeglijk op mijn hurken zitten ..
Zodra ik me ga bewegen ..is de ree weg ..  
De Reegeit kijkt verschrikt ..en heeft vast iets gezien tussen de varens ..
Het blijkt achteraf een vos te zijn ..de reegeit stampt met zijn voorpoten tegen de vos ..
Helaas gaat het wel erg vlug allemaal ..en heb ik daar geen mooie foto's van kunnen maken..
Op deze foto is de vos nog te zien ..alhoewel het wel een zoekplaatje is ..
Wat een moment zeg !! ..ik mag daar wel geen echte mooie foto's aan overgehouden hebben ..
maar zo'n moment vergeet je nooit meer :)
RTV Drenthe, 9 december 2013
ASSEN - Een ruzie tussen Drentse jagers over de jacht op reeën is hoog opgelopen. Aanleiding is een nieuwe telling waaruit blijkt dat er in Drenthe ruimte is voor meer reeën dan tot nu toe werd aangenomen.
Als gevolg daarvan mogen de jagers de komende tijd zo'n 1300 reeën minder afschieten. Een aantal jagers is het niet met de maatregel eens en eist dat er net zoveel gejaagd mag worden als vorig jaar. Dat zegt althans voorzitter Smidt van Faunabeheer Eenheid Drenthe. Voor hem is de ruzie reden om per direct op te stappen. Hij geeft in een brief aan dat hij het vertrouwen mist bij de wildbeheereenheden (WBE) en de daaraan gelieerde jagersvereniging KNJV. 
-
Zo'n bericht geeft toch duidelijk aan waar de intentie ligt ...bij sommige jagers!
Ze staan zo dichtbij de natuur ..de burger heeft teveel bambi-gevoel ..
Volgens mij ..zouden ze juist een feestje moeten bouwen .. 1300 Reeën extra in de natuur ..
Daar wordt je als natuurliefhebber toch blij van :)