maandag 18 november 2013

Stichting Welzijn Grote Grazers

Is het de macht van de sterkste ..de slimste of de meest aangepaste diersoort die overleeft in de natuur? Dieren moeten de ruimte de tijd en de gelegenheid krijgen om zich aan te passen. En dat gaat hoe dan ook gepaard met sterfte .. ( Afschot is ook sterfte ) Eigenlijk is er geen ruimte voor medelijden ..zoals wij die als mens kennen.-
( Zondag 17 november )
( Links OVP en rechts AWD ...uit archief )
De kans om te overleven is groter ..naarmate het gebied groter is ..Maar ook op lange termijn lopen we tegen dezelfde problemen aan ... Beesten hebben nu immers minder rechten dan de mens ( Helaas ) ..Wij bepalen waar/of ze mogen leven en waar niet 

Ook de mens is als populatie te groot geworden voor deze aarde .. Er worden nu al meer hulpbronnen gebruikt dan de natuur kan herstellen. De biocapaciteit en de milieu-gebruiksruimte worden nu door de mens al zwaar overschreden.
Als mensheid zouden we daar op moeten anticiperen ...
In de natuur overleven de genetisch sterkste ..bij de mensheid zou dat wel eens anders kunnen gaan.

Zowel in de AWD als in de OVP staat de draagkracht van het gebied en het aantal grote grazers ter discussie ..In de OVP ( en AWD ?) wordt de draagkracht zelfs overschreden .. en is er spraken van reactief beheer ( afschot bij lijden en verzwakte dieren die de winter waarschijnlijk niet door komen ) ...
Het vergroten van het gebied ( recoduct "Zandpoort") ...vergroten OVP ( Oostvaarderswold ( EHS) ) is gewenst ..maar ook op lange termijn loopt men tegen dezelfde problemen aan ..
( Veenmol / RTVNH met dank aan Theo Out KLIK)
( Foto ingezonden door Joke van der Pouw Kraan )
Het bijvoeren van beesten in de winterperiode is volgens mij de meest slechte methode ..
Niet de genetisch sterkste grote grazer blijft leven ..maar de selectie die de mens dan gaat maken wordt  bepalend in zo'n geval... 

Stichting Welzijn Grote Grazers denkt daar anders over ...en heeft verontrust aan de bel getrokken ..over het beleid van Staatsbosbeheer.. En wil het beleid in de OVP veranderen of stoppen ..Een ieder die belangstelling heeft wordt uitgenodigd om de bijeenkomst/lezing bij te wonen ..a.s. Zaterdag 13.30 uur Manege Hasselt Zwartsluizerweg 5 8061 AB Hasselt meer zie: KLIK
Zelf ben ik een voorstander van het huidige beleid van staatsbosbeheer in de OVP..
Toch breng ik dit onder de aandacht ..omdat de argumentering van Stichting Welzijn Grote Grazers zeker positief bedoeld is .. en die invalshoek ook zeker aandacht moet krijgen.