zaterdag 23 november 2013

Natuur en Economie

Ree..
Het blijft altijd een mooi natuurbelevingsmoment als je Damherten ..Vossen of Reeën tegenkomt in dit prachtige Natura2000 gebied de AWD..  De AWD mag dan een industriegebied wezen ( Waterwinning ) maar ook als natuurgebied/recreatiegebied heeft het een grote economische meerwaarde voor de regio .. 
Damhert..
De discussie ( Wilderniscafe Veluwe ) "Wat levert Wildernis op?" ..
Laat dan goed zien ..dat natuurgebieden competitiever zijn geworden.
Ree / Adelaarsvaren 
Onderzoeker naar de relatie Natuur en Economie Tom Bade, Triple E gooide de knuppel in het hoenderhok met een artikel in de Stentor: ‘De Veluwe is het grootste attractiepark van Nederland met een omzet van een half miljard per jaar, maar mist nu de boot’ is zijn stelling. ‘Ik maak me zorgen. 
Je hebt de film De nieuwe Wildernis gezien en dan kom je op de Veluwe en wat dan?
 Organisaties rond de Oostvaardersplassen zijn heel pro-actief bezig. 
Spitser..
Bij de Veluwe hangen partijen zelfgenoegzaam achterover. Je moet scherp blijven.’ 
De aanwezigen lieten zich niet uit het veld slaan: ‘wij zijn trots op dit mooie gebied’. 
Bas Tiemens ondernemer op de Veluwe reageert: we zijn creatief genoeg en ook blij met initiatief van Staatsbosbeheer om een Wildarena te maken. Bade: ‘Dat wildarena hadden jullie zelf moeten financieren’.
 Ree met reekalf van dit jaar
Zoeken de dekking van de varens op ..
Rudolf ter Mors ‘business builder’ van beroep mengt zich tussenbeide: ‘De Veluwe is een sterk merk, maar mist inderdaad de boot. Het ontbreekt aan integratie en coherentie tussen bestuursorganen en andere partijen. Onderzoek, ondernemers en overheden moeten beter op elkaar inspelen. 
Werkelijke afstand..
Bade: ‘Wat u niet door heeft is dat de omgeving steeds competitiever is. In Brabant lopen straks ook gewoon edelherten in wat zij noemen het Landschap van Allure’. Maak het spannend en bedenk ook een aansprekende slogan, die je gezamenlijk kunt gebruiken.
Ingang "De Zilk"
Dit brengt ons bij het laatste onderwerp van die avond ‘Krachten bundelen voor een Veluwe’. Jan van Muyden is voorzitter van het Veluwe Fonds een particulier initiatief om financiële middelen en initiatieven samen te brengen: ‘Mensen doen heel erg hun best om samen te werken, maar niemand is meer verantwoordelijk voor het totaal, de Veluwe is een wees’.
Drents Schaap
Joep van de Vlasakker doet internationaal onderzoek naar natuurbeheer en vult aan: ‘Natuur op de Veluwe is al versnipperd, het bestuur is versnipperd en binnen beheer wordt er nog meer versnipperd’. Van Muyden heeft twee jaar geprobeerd bestuurders bij elkaar te krijgen, maar dat is niet gelukt. Vanuit het publiek wordt ook bevestigd: ‘we zijn subsidieverslaafd, we zijn passief geworden en te afhankelijk geweest van de Provincie. Van Muyden reageert door aan te geven dat het Veluwefonds juist een reactie hierop is: ‘Wat wij willen is geld, handjes en kennis bij elkaar brengen. We eten van de Veluwe. We moeten er ook wat voor terugdoen.’ ( foto links Joke Pouw )
( Lentevreugd )
Met dank aan (info) Marcel Vossestein