zaterdag 9 november 2013

Arjen Noord

De Amsterdamse Waterleidingduinen ( AWD ) is een enorm gebied (3.400 hectare groot ) en ligt tussen Noordwijk en Zandvoort..
De biodiversiteit in dit waterwingebied is enorm ... En veel vaste bezoekers weten dan ook wat en waar ..en in welke maand er eventueel wat te zien valt... ( Foto vos links Arjen Noord )
( Foto Arjen Noord )
Meerwaarde van dit geweldige gebied is natuurlijk ..het aspect van onverwachte ontmoetingen met dieren .. 
Ook fotograaf Arjen Noord die nog maar net een half jaar geleden voor het eerst naar de awd ging laat met zijn foto's gelijk de meerwaarde van het gebied zien .
( Foto Arjen Noord )
. ..In de awd maak je heel bewust de verschillende seizoenen mee ..De bronst zit er op ..

Vandaag 7 november 2013 breng ik een kort bezoekje aan het voormalig "Limburgs Stirum Kanaal " Ik hoop wat trekvogels te spotten ..Langzaam maar zeker gaan ook de wintergasten als Krooneenden..Wilde Zwanen ..Brilduikers ..Zaagbekeenden..Slobeenden ..Nonnetjes enz. binnen komen.

Op grote afstand zie ik zwermen vogels als Koperwieken en
Kramsvogels die zich tegoed doen aan de vele bessen die in het duingebied staan.. Ik hoop natuurlijk om een Beflijster of een Klapekster te zien ..maar helaas ...Ook de vos is gek op de bessen .. Maar zelfs een vos laat zich vandaag niet zien..
( Foto Arjen Noord )
Parasolzwam ..
Foto's van de Klapekster kreeg ik in 2012 via mail van de fam. Duivenvoorden ..
En laat ik ze vandaag nou tijdens het struinen tegenkomen .. We raken even aan de praat ..
En ik krijg een prachtige foto / waarneming  te zien van de Groene Specht ...
Ja ..Die staat toch ook op mijn verlanglijstje om eens mooi te fotograferen ..maar dat is helaas nog nooit gelukt  ....Ach..Je moet nog wat te wensen hebben ..niet dan? :)
( Foto Arjen Noord )
( Foto Arjen Noord )
In deze update zijn zeven foto's van Arjen verwerkt.Arjen heeft geen site ..maar is wel te volgen op Instagram Zie http://instagram.com/arjennoord