woensdag 21 augustus 2013

Media Laat Zich Misleiden

Amsterdam: Afschieten van Damherten is toegestaan.. (21 Aug. 2013)

- Het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders stemt in met het afschieten van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen..
Men heeft het over een fors toegenomen populatie.

- De Partij voor de Dieren ontketent een actie tegen het afschieten van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen ..
-
Veel Mensen hebben een mening over deze problematiek ...en één van hen ben ik ..
-
Mr F.G.van Diepen-Oost (Voorzitter Nationaal Park Zuid Kennemerland en voorzitter stuurgroep Zandpoort) probeerde in 2008 draagvlak te creëren voor het (r)ecoduct "Zandpoort" .. Niet alleen de Aardbeivlinder ..Zandhagedis ..Rugstreeppad zouden profiteren van deze brug ..maar ook de Ree ..Boommarter..Konijn en Damhert ! .. ( Dat voordeel voor de damhert zie ik niet meer zo )
-
Natuurlijk wisten ze toen ook wel .. dat verschil van beleid AWD/KNPZ problemen gingen opleveren bij het openen van dit (r)ecoduct..Maar men hoopte een oplossing te vinden voordat de natuurbrug klaar was ..En gedeputeerde Jaap Bond heeft in het verleden er alles aan gedaan om de populatie damherten te decimeren ...
Bij de vergadering in Juli 2012 ( Jaap Bond ) voelde ik het al aan komen
Het gaat niet alleen om de herten buiten het gebied!
Voldoende voedsel ..Schade ..Ongelukken ..Overlast ..Telling Populatie ..
Ja ...Werkelijk alles ..Ja..zelfs leugen en bedrog ..om de damherten te kunnen elimineren.
Het aantal ..sterk overdreven
Schade ..Behoorlijk aangedikt
Voedsel ..Voldoende .
Maar waarom zijn er dan zoveel damherten doodgegaan afgelopen winter?
Nee ..de geloofwaardigheid is ver te zoeken ..
en helaas neemt de Media/Pers veel dingen klakkeloos over..
Sterker ik zie kranten op het internet die nog filmpjes laten zien van voor het hekwerk ( research gedaan )
Gelukkig dat de Partij voor de Dieren een actie start!