dinsdag 6 augustus 2013

De Kwak

Vandaag 4 Aug. 2013 Oostvaardersplassen ( Staatsbosbeheer ) en Lepelaarsplassen (Flevo-Landschap ) met Ghita Henk Joop (Lepelaarsplassen) en ik ..Als Ghita en ik onderweg zijn richting de Knardijk ..zien we de lucht mooi op kleuren ..nog net iets voor het bezoekerscentrum "De Trekvogel " ( Lepellaarsplassen ) zet ik de auto aan de kant .. om even een paar foto's te nemen.
Vandaag gaat het een prachtige dag worden ..met geweldige momenten.. o.a. :
Edelhert..Vos..Konikpaarden..Zwaluw..Baardmannetjes Blauwtje..IJsvogel en de topper de Kwak.
Oostvaardersdijk  Provinciale weg N701 
De Oostvaardersplassen - "De Driehoek "
Ghita en ik lopen richting observatiehut "De Zeearend" ..Onderweg komen we een Edelhert tegen ..en een vos die snel de dekking inschiet Inmiddels sluit Henk Schuurman zich nu bij ons aan ..
Een vos schiet de dekking in...
Konikpaarden in de Oostvaardersplassen ..

-
Natuur gaat in de toekomst een steeds grotere rol spelen ..Het WNF gaf het al aan ..Onze economie en welvaart draait op alles wat de aarde ons biedt..Frisse lucht ..Grondstoffen..Energie ..CO2-opslag ..Medicijnen ..en Schoon water..
HET ROER MOET DUS ECHT OM!
En ook de politiek heeft dat eindelijk in de gaten..
Met de Natuurtop (22 Juni 2013 Geofort( Herwijnen )  is een nieuwe weg ingeslagen in het natuurbeleid ..Natuur hoort midden in de samenleving .De opening vond plaats door premier Rutte die in zijn speech het economisch belang van natuur benadrukte ...Vervolgens gaf staatssecretaris Dijksma in haar openingswoord aan welke veranderingen er volgens haar nodig zijn ..om de economische en maatschappelijke waarden van natuur te versterken en te borgen
Baardmannetje..
Op de Natuurtop zijn afspraken gemaakt om de economische waarde van natuur beter inzichtelijk te maken
in jaarverslagen ..In labels en prijzen van producten en het huishoudboekje van Nederland.Dit helpt consumenten..bedrijven en overheid om keuzes te maken die goed zijn voor natuur en economie!
Lepelaarplassen ..De Kwak .
Een reiger soort die ik nog nooit op de foto had kunnen zetten ..
Ook natuurmonumenten met 730.000 leden zoekt naar een breed draagvlak ..Natuur ligt nu eenmaal heel gevoelig ..En natuurmonumenten houdt daarom vanaf 18 Sept. een ledenraadpleging over dierendilemma's ... Ook het (r)ecoduct Zandpoort ( Natuurbrug ) bij Zandvoort die de Amsterdamse Waterleidingduinen gaat verbinden met het Nationaal Park Zuid- Kennermerland ..waar Natuurmonumenten partner in is ...wordt nog een hekel punt als het gaat om beheer.
 • Natuurmonumenten houdt vanaf 18 september een ledenraadpleging over 'dierendilemma's'.
 • De vereniging wil dat de ruim 730 duizend leden zich uitspreken over gevoelige zaken als het bijvoeren van wilde dieren in de winter en afschot in geval van overlast.
 • In het NCRV-televisieprogramma Altijd Wat legt de organisatie vanavond uit dat zij soms genoodzaakt is dieronvriendelijke maatregelen te treffen, zoals het plaatsen van rasters en hekken.
 • En het afschieten van dieren, 'in laatste instantie en met pijn in het hart'.
 • 'Het thema dieren leeft enorm', licht woordvoerster Marlous van 't Pad Bosch de reden voor de ledenraadpleging toe.
 • 'Er is maatschappelijke discussie over ecoducten, ganzen, schaapherders, stervende damherten in de Waterleidingduinen.
 • Wij willen van onze leden horen hoe zij hierover denken.'
 • Natuurmonumenten, verantwoordelijk voor de bescherming en het beheer van de natuur, is lang niet altijd de enige belanghebbende.
 • Rekening moet worden gehouden met
  • agrariërs in de omgeving van natuurgebieden,
  • met omwonenden die herten hun tuintjes zien omwoelen
  • en met automobilisten voor wie herten op de weg een gevaar kunnen vormen.
 • De meeste dieren worden afgeschoten om de wildstand op een verantwoord peil te houden.
 • In het jachtseizoen 2012 waren dat in heel Nederland:
  • 17.527 reeën,
  • 1.087 edelherten en
  • 3.923 wilde zwijnen.
 • Onder meer in de gebieden die eigendom zijn van Natuurmonumenten.
 • De schade die wilde dieren veroorzaken wordt geschat op 96 miljoen euro per jaar.
Kwak vliegt weg ..
Zelf blijf ik een voorstander van zelfregulering ..en pro-reactief beheer ..
Alleen beheer plegen indien dat echt noodzakelijk is ..
En daar moet dan een breed draagvlak voor wezen .. ( En dan bedoel ik niet alleen onder jagersgezinden )
Want de geloofwaardigheid van Jagers en Beheerders is in het geding ..
Zelf mag ik me toch wel kenner noemen van het AWD gebied ..
En daar is het absoluut niet noodzakelijk om op dit moment beheer te plegen ... 
Ook al gaat straks het (r)ecoduct Zandpoort open ..
Het is toch van de gekke dat in de voorbereidingen stond dat het (r)ecoduct ook goed voor de herten zou uitpakken.. En dat mensen die veel meer dan 10.000 handtekeningen vertegenwoordigden uit de klankbordgroep zijn gewerkt .. i.v.m. het fietspad over het (r)ecoduct 
Gelukkig begrijpen steeds meer organisaties en politiek dat transparantie .. en geloofwaardigheid
belangrijk is voor het voortbestaan van de organisatie / politieke partij..
Een gekozen leider heeft nog niet het recht om dictator te spelen!
( Met dank aan Marcel Vossenstein )
Het was wel een topdag ..zowel in de Lepellaarsplassen als in de Oostvaardersplassen!
Meer van deze dag ...klik op de namen ( personen ) bovenaan het bericht