maandag 26 augustus 2013

Natuur

Even een inhaalslag .. Dit zijn foto's van :
Zondag 18 Aug met Anja "Hoge Veluwe"
Vrijdag 23 Aug met Ghita "Oostvaarders" "Natuurpark Lelystad" en "Lepelaarplassen"
Zondag 25 Aug met Herman "Amsterdamse Waterleidingduinen"
Vroeg in de morgen bij het bezoekerscentrum "De Oostvaarders""De Oostvaarders"  http://www.deoostvaarders.nl/  is het zicht door de mist beperkt ..Een prachtig moment van de dag .. 

Lepelaars - Oostvaarders
Sabelsprinkhaan - Oostvaarders
Zwijn - Veluwe
Damhert - AWD
Rugstreeppad .. AWD 
Natuurpark Lelystad 
Rups van de Avondpauwoog - AWD

Krooneenden - AWD
Een mistig AWD ..vroeg in de morgen..
Salamander - AWD
Dodaar met jong ..
vangt kikker ..
en het jong eet ...
de kikker met gemak op ..
Lepelaarsplassen - Dodaar.
AWD
Haas - Veluwe