woensdag 12 december 2012

De Jacht

Vandaag 11 December Amsterdamse Waterleidingduinen ( AWD ) ..
Het is maar goed dat de mens er is ..als je de berichten zo leest van de afgelopen tijd ..Want zonder de mens raakt de natuur...
 Natuurlijk helemaal van slag! ..Er zouden veel teveel : Zwijnen..Ganzen..Vossen..Fazanten..Zwerfkatten..Meeuwen.. Hazen Aalscholvers..Reeën..Smienten..Damherten ...Edelherten ..Konijnen en zelfs teveel Bevers zijn .. Ja..Je zou bijna denken dat de natuur zonder de mens geen kans meer heeft ..

( Wilde Zwanen )
En tot overmaat van ramp ..lees ik dat "De Jagers Dreigen te Stoppen.." ..Het moet niet gekker worden .. Hoe moet het nu met de natuur?      Ja.. Nu gaan we echt billen knijpen hoor..
Ach ..Natuurlijk is beheer soms noodzakelijk .. Maar in de meeste gevallen krijgt zelfregulatie
te weinig tijd .. De jagers zoeken al snel een excuus om afschot te gaan plegen..
-
"De natuur kan zonder de mens ..de mens niet zonder natuur" !

( Zaagbekeend vangt ? ..Kikker? )

( Nieuw Kanaal )
Zo zag ik bijna het gehele jaar twee hazen op een perceel..
En bij de eerste beste sneeuw ... werden de hazen geschoten..
Ja..Die twee hazen waren echt een gevaar voor de omgeving en de natuur...
Maar ja ...Ze zouden wel eens onder een auto terecht kunnen komen ... en dat leed is hun nu bespaard gebleven. :)

En als hij er eentje pakt .. ( De Vos )
Nou..dan hebben ze weer een excuus om de vos te bejagen..
Ja..Slapen doen we s'nachts ..
In Rond Zuidhorn ( Groningen ) schieten jagers vanuit de auto op vossen
Ze hebben dan weliswaar ontheffing om met een lichtbak op de auto .de vossen te schieten.. maar toch...
Fractievoorzitter Anja Hazekamp ( PvdD )
wil dat er een einde komt aan deze onveilige situatie ...die ontstaat door de nachtelijke jachtpartijen..
Jagers willen nu eenmaal jagen ...
En dan neemt ook nog het aantal stropers toe ..
Wegens bezuinigingen neemt het toezicht terug..
En stropers lopen weinig risico's in een gebied waar maar weinig controle is..
Ja.. En dan kost het commercieel maken van een natuurgebied in veel gevallen ook nog eens habitat-gebied..
( Zaagbekeenden )
( Gaaien )
-
-
Op grote afstand zie ik de Klapekster ( Foto niet best :)
Klapekster.. ( Klauwier ) In het gebied "Groot Zwarteveld "
De Klapekster ..gedraagt zich als een roofvogel
en heeft de bijzondere gewoonte om zijn prooi vast te
pinnen aan een doorn of aan iets anders wat scherp is..
soms nog levend..
Tijdens het struinen schiet er iets van de grond..
het gaat zo mega snel .. Ik denk dat het een Patrijs is..
Damhert ..
-
Het aantal damherten is in de AWD afgenomen van 2312 tot 2216         ( recent onderzoek ) En dat terwijl een onderzoeksbureau ( Alterra ) eerder een groei per jaar verwachte van 26 % per jaar..( Zelf schat ik het aantal damherten nog minder.. ) De populatie Reeën zou toegenomen zijn van 400 tot 514 ( Zelf schat ik het aantal reeën een stuk minder )Je vraag je af of ze het verschil wel weten tussen een damhert hinde en een ree :)
Maar laten we er eens van uitgaan dat deze cijfers kloppen..
-
Verleden jaar gebruikte ze het argument om Damherten te mogen schieten
dat de Reeën populatie te lijden zou hebben van de Damherten populatie..
Gelukkig is er geen afschot gepleegd ...
Want het blijkt wel uit deze cijfers...Dat ze er flink naast zaten!