woensdag 19 december 2012

Roerdomp

De Oostvaardersplassen ( OVP ) 16 December ( Ghita en ik )
Volgens Beemster van onderzoeksbureau Altenburg &Wymenga..
neemt het aantal vogels af ..door het constante waterpeil en ganzen begrazing is er sprake van veroudering van het moeras systeem..
Daarom adviseert hij om het moeras opnieuw droog te leggen.
( Edelherten )
Het is in een natuurlijke situatie juist gebruikelijk dat een kleimoeras periodes van droge en natte jaren kent.....compleet met grote schommelingen in het aantal broedparen en soorten...volgens Beemster..
De begrazing en de groei van het aantal herten en runderen is niet funest geweest voor de vogelstand..
De vogels in het moerasgebied kunnen juist overleven door de nabijheid van de kale vlaktes 
waarop en waarboven zij hun voedsel zoeken..

Wel waarschuwt hij voor een toenemend aantal herten die paden maken in het moeras zelf..( op zoek naar voedsel ) .. Vogels als de Kiekendief en Roerdomp lijken het moeras daarom te mijden..ook omdat de Vos via die paden dichterbij weet te komen.
De waterstand staat vandaag behoorlijk hoog..En de paden zijn hier en daar ( door gesmolten sneeuw neem ik aan ) bijna niet te belopen door de modder..Ghita en ik zakken dan ook  tot over de rand van onze schoenen in de blubber..
De Roerdomp ..
We zitten in de observatiehut wat te drinken/te eten.. Als Ghita opeens zegt "De Roerdomp" ..
Ik pak mijn camera ..en neem snel een paar foto's..
Ghita kijkt naar de Roerdomp ..en is zo geobserveerd door de Roerdomp ..
dat ze vergeet haar camera te gebruiken... 

( Pimpelmees - Staartmees )
We blijven nog een tijdje wachten..in de hoop dat hij nog uit het riet komt.. Helaas krijgen we deze prachtige Roerdomp niet meer zien..
Edelherten..
De meeste natuurgebieden in Nederland hebben eerder te maken met verdroging..
Maar in de OVP lijkt de waterstand juist veel hoger te staan dan normaal..
Nonnertjes..
Brilduikers..
Zilverreiger..
Heeft dit te maken met het rapport van Beemster? De waterstand is in ieder geval anders..Maar i.p.v. een verlaging van het waterpeil ..hebben ze misschien wel gekozen voor verhoging van het waterpeil. 
Wilde Zwanen.
Eend eet kikker..
-
Aan het eind van de dag..gaan we nog even langs de Oostvaarders (Almere) het is al snel donker aan het worden..wat vliegt zo'n dag voorbij..!
Het mag dan een donker dagje geweest zijn ..maar er was weer genoeg te zien en te beleven in de OVP
Ja..Een dagje OVP is een avontuur op zich !