dinsdag 13 november 2012

Zandpoort

(EHS) Ecologische Hoofdstructuur... ( 750 duizend hectare )
Natuurgebieden samen met Natura 2000 gebieden verbinden 
 is eigenlijk noodzakelijk om de biodiversiteit te verhogen..en aansluiting op EHS in het buitenland te maken..
(PEEN) pan-Europees Ecologisch Netwerk.
-
Om dit te realiseren zijn ecoducten noodzakelijk..
Provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing van de EHS..
De gebieden in de EHS worden op verschillende manieren beheerd en door verschillende beheerders...
Meestal komen er problemen als groot wild zoals Edelherten..Damherten Reeën of Zwijnen in grote aantallen
een ander gebied ( dat voedselrijk is ) betreden ... Een duidelijke visie ontbreekt..
Mr F.G.van Diepen-Oost ( Voorzitter Nationaal Park Zuid-Kennemerland en Stuurgroep Zandpoort )
Schreef in zijn voorwoord o.a.
"De brug versterkt de ecologische relatie tussen de duingebieden aan de noord-en de zuidzijde van de Zandvoortselaan . Niet alleen de ree,damhert,boomarter en konijn kunnen daarvan profiteren..enz. "
Vaag...
Nou..Of de damhert daarvan gaat profiteren..
trek ik persoonlijk in twijfel ..
Op de vraag : Wat gebeurt er met de damherten 
die oversteken van de AWD naar NPZK? 
Is het antwoord : Aan de problematiek rondom de damherten wordt hard gewerkt door diversen partijen.
Natuurbrug Zandpoort gaat begin 2014 open.
 De partners van de natuurbrug gaan er vooralsnog 
vanuit dat de damhertenproblematiek dan is opgelost.. ( Is dat vaag of vaag? )
Ja...Je kunt voorlopig de damherten ..door hekwerk weren natuurlijk..
maar eens komt de tijd dat het open moet..!
Zo was Hierden in het nieuws.. (A28)
Afschieten Herten op Ecoduct.. ( A28 )
De Hevige verontwaardiging over het plan van de
 Provincie Gelderland om Edelherten af te laten schieten bij het ecoduct Hulshorst neemt steeds grotere vormen aan..
"Het druist in tegen fatsoenlijke principes
 hoe je omgaat met de natuur..en dieren
Het is onacceptabel dat het ecoduct ( miljoenen aan gemeenschapsgeld ) gebruikt gaat worden om herten af te schieten"

Teken de Petitie : KLIK 
Vraag 7 van de Partij voor de dieren
Kunt u aangeven welke strategische afweging gemaakt is bij de aanleg van een ecoduct tussen een voedselrijk en een voedselarm gebied , en waarom de discussie over afschot pas tot stand komt na aanleg van het ecoduct? Meer Zie: https://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/2765 
Ijsvogel..
Ook in dit geval was het ecoduct een voordeel voor de Edelherten..
Nou Ja..Voordeel ? ...Voor vijf Edelherten dan ...
Natuurlijk.. Ontkom je (soms) niet aan beheer..
Maar om nu op voorhand al herten te schieten ..
Een ecoduct is voor beesten gemaakt ..Niet voor jagers!
-
Afschot brengt onrust ..en vluchtgedrag met zich mee..Ja..Natuurlijk zal er hier en daar ingegrepen moeten worden..hetzij door hekwerk ..of roosters..Schade aan land en tuinbouw zal moeten worden vergoed..Maar geef de beesten eerst de kans.... 
"De Natuur heeft de mens niet nodig ... de mens heeft de Natuur nodig" !
Laten wij ons (meer) aanpassen aan de natuur..
..... En dan loopt het misschien ...net iets anders..dan wij in gedachten hadden.. 
Vandaag.. 11 November ( Herman en ik ) pakken we ingang Panneland..Al snel loopt er een bekende met ons mee naar het achtergebied.. Het is een heerlijke dag..En dat is bij de Ingang / Uitgang te merken Het staat daar zo vast als een huis qua auto's ..Wat veel mensen ...genieten van het mooie AWD.. En..Zo hoort het :)
Geweizwam..
Een natuurgebied ( Natura 2000 ) die u zeker eens moet bezoeken..