donderdag 14 juni 2012

Natuurmonumenten

Een gebied als "De Groene Jonker" en "Waverhoek"..( Natuurmonumenten ) zijn relatief niet eens zo groot..Maar wie een bezoekje brengt aan één van deze gebieden ziet al snel de meerwaarde van deze moerasachtige gebiedjes..
Waar Grutto's..Tureluurs..Roerdomp..Lepelaars..Geoorde Fuut..Kluten..Ruiters..Kemphanen..Steltkluten Bergeenden Slobeenden..enz.. zich thuis voelen..
Ook de Kiekendief..Blauweborst..Snor..Rietgors enz..zijn hier regelmatig te zien.
-
Natuurmonumenten..Groene Jonker (100 Hectare) en Waverhoek (60 Hectare) Om het even met de AWD Amsterdamse Waterleidingduinen te vergelijken...De AWD is 3400 Hectare groot
Lepelaars..
Natuurlijk ga ik vandaag voor de jonge Geoorde Futen...
Die in deze tijd heerlijk op de rug van hun ouders zitten..
-
Nog maar net in het gebied..en ik zie één Lepelaar dichtbij..Langzaam loop ik zijn richting in..En als hij me in de gaten heeft loopt hij een paar stappen van me weg..om weer rustig verder te gaan met fourangeren..
Nu weet ik dat een foto vanuit een lage positie mooier is..
Maar om hier nu half in de modder en de stront van de schapen te gaan liggen...
Nee..Dan maar op de knieen :) 
Is dit de eerste Wolf die ik in Nederland ziet? ..
Of is dit de Wolfspin?..De moeder van de Wolfspin schijnt haar jongen op haar rug mee te nemen..Netzo als de Geoorde Fuut...Iemand met een prima kijker ziet in de verte een Geoorde Futenpaar met jongen op hun rug..Helaas is dat voor mijn camera..Veel te ver :)

Een andere Geoorde Fuut laat zich nog wel van een redelijke afstand fotograferen..
-
Een jonge Kievit zoekt dekking aan de rand van het water..Het is dat ik hem weg zag duiken..Anders had het nog moeilijk geweest om hem te vinden..Nu heeft een kievit jong geen problemen met water..sterker..Ze zwemmen zo naar de overkant..
Hazen in Waverhoek..
Kluut
Ik loop de dam op..En in de verte zie ik een schaap op zijn rug liggen..Eén van de poten staat stijf omhoog..En ook in de andere pootjes zie ik geen beweging..Terwijl ik er heen loopt denk ik "Wie en waar moet ik dit nu melden"" ? .
Maar gelukkig hij leeft nog..En ik trek hem aan zijn poten weer recht..Zijn wat oudere lammetjes gunnen hun moeder geen rust..En gaan gelijk wild op zoek naar haar tepels...Deze Ooi heeft ook duidelijk last van darm/maag en longwormen..( Een strontkont en hoesten..) Een pil met de pillenschieter heeft hij nodig..Hopelijk doet de boer daar snel wat aan!
Nog even mijn macro op de nieuwe lens proberen..
Thuis zie ik dat het best aardig werkt :)
Bergeend met jong
Jonge Zwanen..
Hans Wijers vind dat Natuurmonumenten ( De grootste zelfstandige natuurorganisatie van Nederland ) De band met het publiek moet versterken..Zo sprak hij tijdens het zogeheten voorjaarsforum..Natuurmonumenten wil nauwer samen gaan werken met andere groene organisaties..Het ledenaantal van Natuurmonumenten is 730.000..
Lepelaar..
Tureluur..
Indische Gans ..
Scholekster..
Helaas belt één van mijn dochters op.."De voordeur gaat niet meer open"..De klink (noem je zo'n ding klink?)..Was naar beneden gevallen..Ik had hem al een paar keer een klap met een hamer gegeven. En nu was hij dus gezakt :)Ik naar huis..Nog net voor ik thuis kwam belde ze "Een bouwondernemer is gekomen en heeft ingebroken :) wat ging dat eenvoudig."....Of ik er gelijk werk van ging maken..
Daar ging mijn vrije dag :)