zondag 4 december 2011

Nonnen Genieten in de OVP

Vandaag 3 December 2011..Oostvaardersplassen (OVP)..
Nu is één van de doelstellingen..van Staatsbosbeheer om het draagvlak bij het publiek voor het gebied..te vergroten..Een mooi voorbeeld is b.v. Volg de Vos..waar meer dan twee miljoen mensen naar hebben gekeken..
(Er komt een vervolg..in het voorjaar 2012)..
Zelf ben ik ook een groot voorstander van het laten zien...van wat er te beleven (te zien) valt in een gebied..
Ook in de AWD is gebleken dat een grote betrokkenheid (o.a. door de site's)..
Een beschermende factor heeft..voor het gebied..
Ik denk dan aan afschot herten (zie aktie) en het tegen houden van een fietspad (zie aktie) door het gebied...
Natuurlijk..blijft het belangrijk..dat grote delen van een gebied niet toegankelijk zijn voor het publiek..
En dan is een webcam een uitkomst :)
Ook Staatsbosbeheer ziet dat deze pr niet alleen relatief goedkoop is..
Maar ook goed uitpakt voor het imago van het/een gebied..
(Regen en nog eens regen..in de OVP)
Niet voor niets overweegt Staatsbosbeheer om niet alleen de Vossen in de OVP in beeld te brengen..maar ook andere dieren in het land..via webcams te doen volgen..Onder het grote publiek ontstaat er op zo'n manier een bewustwording van de waarde van de natuur in Nederland..En het belang van Staatsbosbeheer. Twee vliegen in één klap!
Als het goed is...moet dit jaar het concept klaar wezen van Natura 2000..
En in 2012..worden afgerond..
Door het optimaliseren van het welzijn van de grote grazers..
En het (reactief) afschotbeleid is het dierenleed geminimaliseerd in de OVP..
(Nonnetje)
Ja de Oostvaardersplassen is echt een topgebied..Een gebied waar we trots op mogen wezen..Natuurlijk zijn er mensen die daar anders over denken....En ik hoor wel eens zeggen "De driehoek is gewoon een dood en triest gebied"...Nou!..Geloof me..kijk eens goed..het barst van het leven!!
(Nonnen op grote afstand)
En als U op de hoogte wilt blijven van de OVP...
Dan is de site van Boswachter Hans Breeveld (Staatsbosbeheer) aan te raden..
Op dit moment ; Muizenpopulatie (4 soorten)
Ja....Zelfs de Nonnen voelen zich hier thuis.. :)
Het was vandaag in de vroege morgen slecht weer..
En dat was de reden dat ik alweer vroeg naar huis ging..Maar trek er eens een paar uurtjes voor uit..
En bezoek eens een natuurgebied !!!
Einde OVP
XXXXXXXXXXXX

AWD
Via Mail Ingezonden door Kees van Dommele en Carla van der Vossen
Herten en Zenders
-
Hallo Henk,
Afgelopen woensdag hebben we beiden in de AWD gewandeld, maar met een
verschillende ingang als uitgangspunt. Ik ben in de Zilk begonnen. Het was
rustig, in alle opzichten, maar dat heeft ook zijn bekoring.
Bij het Paardenkerkhof zag ik een damhert met zender.
(Foto van Kees van Dommele)
Enige tijd terug had
ik er ook een gezien in de buurt van de kruising van het Van Lennepkanaal
met de Strandweg ( op de kaart staat Punt van het Verbrede). In het verleden
heb ik dat wel vaker gezien, ook bij een ree.
Het doel van de zenders is ongetwijfeld het achterhalen van de
zwerfbewegingen van het wild. Heb jij enig idee welke instantie dit
onderzoek doet en wat met de resultaten gedaan wordt?
(Foto van Kees van Dommele)
Wintergasten heb ik nog maar weinig gezien. Zaagbekken waren er redelijk
veel, ik schat zo'n 30-40 bij het IJzerenmannenvlak. Ze waren erg schuw,
waardoor het niet lukte om mooie foto's te maken. De krooneenden die jij al
een paar keer gezien hebt heb ik tot nu toe gemist. Enkele smienten en een
behoorlijk aantal kramsvogels vormen de tot nu toe wat magere oogst. Het is
blijkbaar nog niet koud genoeg.
Groet
Kees (Bedankt Kees en Carla)
-
Inderdaad..zwerfbewegingen volgen..bepalen leeftijd..onderzoek b.v. door Jordi Segers.(Paarstrategieën)..
Jaargang 18 Nr1 Maart 2008 staat een art. o.a.:
Bericht van overlijden reegeit Trees:
een ree-animatie
In het kader van het onderzoek naar reeën en damherten dat Waternet al
jaren uitvoert, is ook een aantal dieren voorzien van een halsband met een
zender zodat ze individueel te volgen zijn. Zo ook Trees. Op 12 december
jl. werd reegeit Trees (geit 7) dood aangetroffen in het Oosterkanaal. Omdat
we deze geit al jaren volgen en ze ons veel heeft geleerd, wil ik daar
iets over vertellen. Het is bijna een soap; een verhaal met liefde, gevangenneming,
sex, vreemde mannen, kindermoord en een dramatisch einde!