maandag 26 december 2011

Een Wereldwijf.. (Respect)

KERSTBOODSCHAP: In haar kersttoespraak sprak de koningin met nadruk over de noodzaak om natuur en mileu te beschermen...En bepleitte meer andacht
 "VOOR DE ONVERVANGBARE SCHATTEN VAN DE AARDE"....Wat een wereldwijf..denk ik dan..!!..
Ook voormalig Shell-Topman Rein Willems..  is zich bewust van de kwetsbaarheid van de aarde.."GEEN DIERSOORT MAG MEER UITSTERVEN"... Ook ondernemers als Nutreco..DSM..Friesland Campina en Unilever zeggen dat we op een drama afstevenen als we doorgaan zoals nu..... EN WAT DOET BLEKER? (Geen topman natuurlijk!!!!)..Een korte termijn denker..En daar hebben we niets aan!!!!
Zo zie je maar...of je nu links of rechts politiek georiënteerd bent...Nee dat mag NIET uitmaken...
WE MOETEN WAKKER WORDEN!!!!!!..VOORDAT HET TE LAAT IS..
HET IS LATER DAN U DENKT!!!..
Natuur is een oneindige cyclus van leven en dood..Het is eten en gegeten worden..
Er zijn in de natuur grote aantallen dieren en planten die gespecialiseerd zijn in de afbraak van dood weefsel..
(Kadaver Vos..in de volgende foto..bewust klein)
Veel meer dieren dan je zou denken..Doen zich op één of andere manier..tegoed aan aas. De Vos..Steenmarter..Ratten..Muizen..Kraaien Eksters..Meeuwen..Buizerd..Steenuil Wouw..Raaf..Zeearend..Kevers..Maden.. enz... En dan nog de micro-organismen en de minuscule insecten...Ook dode bomen zorgen voor een grotere biodiversiteit.. In de jaren zeventig drong dat besef door..
Sindsdien is de aanwezigeheid van dode bomen enorm opgewaardeerd..
Nu dringt het inzicht door..dat het tegen de wetten van de natuur indruist om kadavers uit het natuursysteem te verwijderen...
Ondertussen treden echter allerlei veranderingen op in de natuur..
( Roofvogel..Zilverreiger en drie edelherten..op één foto ..ziet u ze?)
Sinds 2006 broedt de Zeearend weer op Nederlandse bodem en gieren weten Nederland weer te vinden.
Wat dat betreft ..is de OVP een pracht voorbeeld..
En straks met het OostvaardersWold erbij...Ja..Super!
Nonnetjes..
Zilverreiger
Vandaag 25 December 2011..OVP
En omdat het 1ste Kerstdag is..moet ik weer snel naar huis..(helaas :)
Ook in de natuur is het goed om ook eens naar achteren te kijken... :)
Ook al blijven sommige dingen vaag..
(Konikpaarden OVP)
Bezuinigen op natuur..Het is eigenlijk niet te geloven..Schrappen van aangewezen natuurgebieden..Natura 2000 gebieden die door bezuinigingen kwaliteit gaan inleveren..En dat in een tijd dat juist steeds meer mensen inzien..Dat natuur en milieu de basis is van ons bestaan..Op natuur bezuinigen..is korte termijn denken..Eigenlijk is het geen denken!!
Laten we zuinig zijn op onze natuur..zodat onze kinderen..en kleinkinderen
niet met de rekening worden opgescheept..Als je twee maanden je achtertuin niet bijhoud...
Moet je eens zien hoe snel het verpaupert..!!
En nu moet ik echt naar huis...In mijn auto zet ik de muziek wat harder..
Chris Rea - Driving Home For Christmas..
Fijne dagen..