zondag 25 september 2011

Natuur Bezuinigingen (hogere kosten gezondheidszorg)

Natuur en Gezondheidszorg...
Gelukkig zijn stimuleert de gezondheid...En een goede gezonheid (conditie) zorgt ervoor dat je je gemakelijker gelukkig zult voelen.Door het stimuleren van de juiste levenskeuzes van mensen kan het geluksgevoel met 40% groeien. En dat bespaart, zegt Walburg in de richting van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, veel heel veel kosten in de gezondheidszorg.
Investeren in natuur/recreatie is investeren in geluk (Conditie/Welbevinden) en bezuinigen op zorg..
En dat heeft deze regering niet door....

80/90% van de gezonde mensen..heeft wel één of meerdere lichamelijke klachten per week..
De meest voorkomende klachten zijn..
Rugpijn
Hoofdpijn
Vermoeidheid
Pijn op de borst
Pijn in de armen of benen
Buikpijn
en Duizeligheid..
Lang niet iedereen gaat met een lichamelijke klacht naar de dokter..
De klacht is b.v. na enkele uren of dagen alweer verdwenen..
De meeste lichamelijke klachten komen voort uit stress en overbelasting..
GELUK/GEZONDHEID DE WETENSCHAP VAN GELUK
 - Zie KLIK!!!!!
(Bronstkuil)
Afschot Damherten AWD
Damherten die buiten het leefgebied in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) treden..
Mogen vanaf 1 Januari 2012 waarschijnlijk worden afgeschoten
-
De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en de gemeente Amsterdam hebben afspraken gemaakt over het beheer van de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). Los van de afspraken met Amsterdam beraadt de provincie Noord-Holland zich op aanvullende maatregelen langs de rand van de Waterleidingduinen. De provincie Noord-Holland wil een ontheffing verlenen voor afschot van damherten die uit het leefgebied treden. In Zuid-Holland gebeurt dit al en deze maatregel is daar effectief gebleken om de overlast te beperken.

De ontheffing voor afschot van herten buiten de Waterleidingduinen zal naar verwachting eind 2011 worden verleend.Hekken rondom AWD
( Ik hoop persoonlijk..dat ze wel rekening houden met de reeën buiten de AWD..!)
De gemeente Amsterdam werkt de komende tijd verder aan het hekkenprogramma, zoals besloten door de gemeenteraad. De provincies hebben in het verleden verschillende malen aangedrongen bij de gemeente Amsterdam, eigenaar van de Waterleidingduinen, over te gaan tot afschot van damherten. In juni heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het beheerplan damherten, dat is opgesteld door de beide provincies.
De raad van Amsterdam heeft besloten het beheerplan uit te voeren, maar wil vooralsnog niet overgaan tot afschot. Eerst moet het hekkenprogramma worden voltooid en verbeterd. De provincie Noord-Holland zal de gemeente Bloemendaal aansporen haast te maken met de herziening van het bestemmingsplan, waarna het mogelijk wordt de vergunning voor de hekken te verlenen.
Als uit de monitor en evaluatie na voltooiing van het hekkenprogramma blijkt dat er nog altijd overlast van de dieren is, dan worden er afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder binnen het gebied wordt overgegaan tot afschot.
( H Sloos - K.van Dommele en M.Kraan..Bedankt voor de mailtjes over Afschot )
(Bronst AWD)
Even twee uurtjes AWD gepakt...
Mijn dochter (15) is ontslagen uit het ziekenhuis..de operatie (Zenuwtransplantatie/facialisparese)
duurde 6 uur (i.p.v.3)
Maar het is gelukkig allemaal goed gegaan..bedankt voor de reactie's/post en telefoontjes..