vrijdag 1 juli 2011

Damherten in de (AWD) Amsterdamse Waterleidingduinen

Vandaag 30 Juni heb ik eindelijk weer eens de tijd om de (AWD) Amsterdamse Waterleidingduinen te bezoeken..Veel tijd heb ik niet...Ik moet naar de AWD..Ik voel me een natuurslet..(Nederland heeft zoveel mooie natuurgebieden) Want ik heb de laatste tijd meer bezoekjes gebracht aan vreemde/andere gebieden...dan  aan de AWD.
Terwijl de AWD juist zo mooi is in deze tijd..Al was het maar om de Damhertkalfjes te zien....
De AWD Amsterdamse Waterleidingduinen heeft de status Natura 2000
Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief.

(Damhert mannetjes zoeken elkaar in deze tijd op..De hindés lopen met hun kalfjes..en niet bij de mannetjes)
Met Natura 2000 willen we deze flora en fauna duurzaam beschermen... In juridische zin komt Natura 2000 voort uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen; in Nederland vertaald in de Natuurbeschermingswet.
(Damhert in meerdere kleuren)
Sinds 2004 staat het Damhert in Nederland op de Nederlandse Rode Lijst voor Zoogdieren..De status van het Damhert is sinds 2010 gevoelig..Dat betekent dat niet zomaar op herten gejaagd mag worden.Nu is dat ook niet nodig...Er is genoeg voedsel..en genoeg ruimte in de AWD..Een goed hekwerk is voldoende om de overlast tegen te gaan.
Natura 2000 ...Waarom?..
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren snel achteruit..Duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig..Planten en dieren trekken zch weinig aan van landsgrenzen..En het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken.
(Gekraagde Roodstaart..Mannetje)
(Paardenpad)
Voor elk Natura 2000 gebied moet een beheerplan worden opgesteld.
(Damhert kalfje..)
Nederland heeft in eerste instantie totaal 162 gebieden aangemeld om onderdeel uit te maken van het Nederlandse deel van Natura 2000 netwerk
Het is vandaag mooi weer...En dan is even zonnen..heerlijk!
Deze mannetjes gaan we straks zien met de bronst..
Maar eerst moet het bastgewei volgroeid zijn..En moeten ze nog hun gewei schuren..
Eigenlijk noem je dat vegen....Ook het gewicht moet in die paar maanden behoorlijk omhoog..
Ze moeten nu in drie maanden tijd.....vechtmachine's worden..(en dan zijn ze op hun mooist)
Midden in het gebied "Hazenlegers"kom ik deze Vos tegen..
Als hij me ziet schiet hij snel de dekking in...Altijd leuk zo'n ontmoeting met de Vos.
Is dit een jong meesje?..
of ....?
(Bastgewei van Damherten)
Ja....Nederland heeft gelukkig veel moois te bieden qua natuur..
En laten we daar met z'n allen zuinig op wezen..
Ook in een tijd dat er bezuinigd  moet worden...
"Oosterkanaal"
Heerlijk weer...Heerlijk gebied..
En denk nu niet dat er teveel herten zijn..Ook al zie je hier wel veel foto's van herten..
Want dat valt best mee.