zondag 18 juli 2010

Edelhert met Kalf in de Oostvaardersplassen

Vandaag met Herman Versteeg naar de AWD geweest...Maar eerst dit bezoek aan de Oostvaardersplassen (OVP)..(Zaterdag 18 Juli)!!
-----
Het gebied telt circa 30 belangrijke soorten vogels. Hiertoe behoren zeldzame vogels als de roerdomp en de kleine zilverreiger, maar ook algemene soorten als de grauwe gans, waarvan er gemiddeld 33.000 te vinden zijn. De inrichting van het poelengebied blijkt hierin een belangrijke rol te spelen: het aantal nesten van de zilverreiger en lepelaar gaat gestaag omhoog.
De laatste keer in de OVP was dit een kale berg..Nu is het één bloemenzee..
De observatiehut is nog net aan te zien.
Het gebied telt circa 30 belangrijke soorten vogels. Hiertoe behoren zeldzame vogels als de roerdomp en de kleine zilverreiger, maar ook algemene soorten als de grauwe gans, waarvan er gemiddeld 33.000 te vinden zijn. De inrichting van het poelengebied blijkt hierin een belangrijke rol te spelen: het aantal nesten van de zilverreiger en lepelaar gaat gestaag omhoog.
Zilverreiger..
Op een afstanje zie ik vanuit de kijkhut een vosje...slapend.
Ik doe hier een bakkie..Maar hij blijft op zijn stekkie..dus ik ga maar eens naar een andere observatiehut..
Onderweg naar de volgende hut kom ik deze vos tegen...en andere soortgenoten.
Kleine Vos
Gehakkelde Aurelia
Koolwitje..(bedankt Frans..zie reactie)
Dagpauwoog...Het barst er nu werkelijk van de Vlnders.
Een welp rent langs deze ganzen en langs een Edelhert hinde...
Ze slaan niet op de vlucht voor dit jonge vosje.
Een vos..kijkt naar deze hinde's....Zou hij een jong kalfje zoeken?
Als de wind de zaden verspreidt moeten die daar goed op zijn aangepast. Ze moeten licht zijn, de wind moet er goed vat op kunnen krijgen en omdat er bij windverspreiding nogal wat zaden verloren gaan moeten de zaden makkelijk zijn te produceren.
Vogel en vos.

Vanaf de parkeerplaats kunt u een wandeling maken door de Driehoek: dit gebied bestaat uit een mix van spontaan wilgenbos, grazige plekken, poelen en ruige vegetaties. Hier kunnen o.a. Konikpaarden en edelherten uw pad kruisen. Halverwege de rondgaande route ligt de observatiehut de Zeearend, die een magnifiek uitzicht biedt op het grazige en poelenrijke landschap, waarin de honderden grote grazers leven.


Ik drink wat in deze mooie observatiehut ...Er komt een Edelhert hinde met kalf..langs de kijkhut rennen.
Een vos kijkt toe vanuit het gras.
Deze hinde is duidelijk in paniek...Komt dat door de vos?
Ze rennen richting het water...
Helaas heb ik daar geen foto van..Maar ze springen samen door de rietkraag , het water in..
Een Zilverreiger die ik niet gezien had door het hoge riet...schrikt en vliegt op.
De Grote Zilverreiger is een slanke, witte reiger, met een uitzonderlijk lange en dunne hals. De snavel is geel van kleur en in de zomer voorzien van een zwarte punt. De Kleine Zilverreiger lijkt sterk op de Grote Zilverreiger, maar is duidelijk kleiner en heeft het hele jaar een geheel zwarte snavel. In de vlucht is de Grote Zilverreiger te onderscheiden aan de langere vleugels en de tragere vleugelslag.
Dit is dus een Grote Zilverreiger..Ik ga terug naar de eerste kijkhut...
Vos en gans..
Deze Vos rent op een veilige afstand langs de Konikpaarden....Wat zijn het er veel.
Het konikpaard is opnieuw uitgezet in Nederland. Rond de Oostvaardersplassen is de
grootste aantal te vinden. Het konikpaard lijkt nog het meeste op het oerpaard dat
15.000 jaar geleden in Nederland leefde. Dit oerpaard of Tarpan werd vroeger al in Polen
als boerderijpaard gebruikt. Nu graast hij de vlakten en bossen af in natuurparken in
Nederland. Het konikpaard leeft in kuddes.
Deze vos ziet een vogel in de boom...Maar dat gaat hem niet lukken..Om hem te vangen..
De Grote Zilverreiger..
Als ik gebeld wordt..Dan weet ik het al..Het zijn de meiden..Ze zijn in Bataviastad wezen winkelen.
En ze wachten nu op mij op het parkeerterrein.
Dus ik doe het hek achter me dicht.