zondag 29 september 2013

Vechtende Edelherten


Wetenschappelijk onderzoek dat onlangs in Proceedings of the National Academy of Sciences is gepubliceerd levert nieuwe inzichten in de oorzaken van het uitsterven van veel van de grootste dieren op aarde gedurende 100.000 jaar ..Het is gebleken dat dit zowel door de mens als door klimaatsverandering is veroorzaakt.
De jacht en het in gebruik nemen van habitat van dieren heeft daar ook een negatieve invloed op gehad.
Eigenlijk zijn beesten meestal de dupe van economische belangen .. 
En de natuur betaalt de rekening.
-
Van de oorspronkelijke soortenrijkdom is wereldwijd nog 70% over ..in Europa nog 50% en in Nederland nog maar 15 % Door natuurgebieden met elkaar te verbinden ( EHS ) is er een goede stap in de richting gemaakt.. Maar dan nog zijn de grote beesten eigenlijk niet welkom..Verkeersongevallen..schade aan onze tuinen ..schade landbouw..en de invloed van jagers ..schijnen (nog steeds) zwaarder te wegen... 
Zelfs Natuurmonumenten komt in een spagaat als het om groot wild gaat.. 
En durft geen koers te varen zonder haar leden en achterban te raadplegen ..
 Een enquête via http://www.natuurmonumenten.nl/vul-de-enquete-in moet de koers van Natuurmonumenten gaan bepalen / beïnvloeden .. En eigenlijk is de vraag..
Wie zetten we centraal ..Mens of dier?
( Edelherten Gevecht )
Mogen wilde dieren ..zoals herten en zwijnen overal leven in Nederland?
Hoeveel? Moeten we ingrijpen? ...en hoe?

Over deze vragen houdt Natuurmonumenten op 8 oktober (18.30 uur) een debatavond in de werkschuur "Oud Reemst" van Natuurmonumenten. (Harderwijkerweg 1 6731 ST Otterloo) Aanmelden is verplicht ..en kan via mail dcgelderland@natuurmonumenten.nl. 
De organisatie van de debatavond is in handen van de districtscommissie Gelderland ..
( meepraten over de koers van de organisatie )
Deze foto's zijn van 24 september 2013
De Hoge Veluwe met Ghita en Cees