zondag 28 februari 2010

Waar op te letten...Per Maand


De Natuur per maand in de AWD!!!

Per Maand...
Een kleine greep...
JANUARI
Eekhoorn: Paartijd (mits genoeg voedsel ).
Vos: Paartijd.
Vogels: Wintergasten..o.a. Wilde Zwaan,Zaagbekeend,Wintertaling,Tafeleend en Brilduiker.
FEBRUARI
Aalscholvers: Nestelen begint al eind Februari.
Vogels: Vanaf Februari komen de eerste zomervogels al weer terug naar Nederland. Veel wintervogels zijn dan nog in ons land.
Konijn: De eerste jonge worden geboren (Febr./Aug.) (kan zich het gehele jaar voortplanten) Per jaar kan een vrouwtje drie tot zeven worpen krijgen.
Eekhoorn: Paartijd (mits genoeg voedsel..(Anders in Mei/Juni).
Vos: Einde Paartijd.
Vlinder: Bont Zandoogje: De vliegtijd is van februari tot en met oktober. Ze vliegen in twee tot drie generaties per jaar. (Ghita)
MAART
Aalscholvers: Nestelen
Aalscholvers: Legt in Maart/April of Mei 3-4 blauwe eieren.
Bunzing of Fis (Mustela putorius): Al vroeg in het voorjaar begint voor de bunzing de paartijd, ook wel roltijd genoemd. Deze duurt van Maart tot Juni.
Vlinders: Zodra de temperaturen overdag rond de tien graden komen en er een zonnetje schijnt komen de overwinterende dagvlinders tevoorschijn. Dagpauwoog, Kleine Vos, Gehakkelde Aurelia en Citroenvlinder zullen de eerste zijn. Maar let ook op de Atalanta. De laatste jaren is deze trekvlinder er steeds vroeger bij en wellicht hebben deze vroege Atalanta's ook bij ons de winter doorgebracht.
Konijn: Jonge worden geboren (Febr./Aug.) (kan zich het gehele jaar voortplanten) Per jaar kan een vrouwtje drie tot zeven worpen krijgen.
Eekhoorn: Jonge.
Vos: Verliezen van Wintervacht.
Vos: Jonge werpen begint.
Vlinder: Bont Zandoogje: De vliegtijd is van februari tot en met oktober. Ze vliegen in twee tot drie generaties per jaar. (Ghita)
APRIL
Aalscholvers: Legt in Maart/April of mei 3-4 blauwe eieren.
Hermelijn: Het paarseizoen duurt de gehele warmere periode van het jaar. Afhankelijk van het tijdstip waarop de dekking plaats vindt volgt een gewone dracht van 56 dagen, of een verlengde dracht (van 7 12 maanden) waarbij de vrucht zich gedurende de koude periode, slechts zeer langzaam ontwikkelt en er pas jongen geboren worden in maart, april en mei, die aan het midden of einde van de zomer daarvoor reeds verwekt waren.
Bunzing of Fis (Mustela putorius): Al vroeg in het voorjaar begint voor de bunzing de paartijd, ook wel roltijd genoemd. Deze duurt van Maart tot Juni.
Zandhagedis of Duinhagedis (Lacerta agilis):Rond de paartijd die van half april tot half mei duurt worden veel mannetjes waargenomen die op zoek zijn naar vrouwtjes.
Duindoorn: Bloeit April/Mei.
Vlinders: Zodra de temperaturen overdag rond de tien graden komen en er een zonnetje schijnt komen de overwinterende dagvlinders tevoorschijn. Dagpauwoog, kleine vos, gehakkelde aurelia en citroenvlinder zullen de eerste zijn. Maar let ook op de atalanta. De laatste jaren is deze trekvlinder er steeds vroeger bij en wellicht hebben deze vroege atalanta's ook bij ons de winter doorgebracht.
Konijn: Jonge worden geboren (Febr./Aug.) (kan zich het gehele jaar voortplanten) Per jaar kan een vrouwtje drie tot zeven worpen krijgen.
Moeflon: Geboren.
Eekhoorn : Jonge.
Damhert: Werpen gewei.
Vos: Verliezen van wintervacht.
Vos: Jonge werpen.
Vlinder: Bont Zandoogje: De vliegtijd is van februari tot en met oktober. Ze vliegen in twee tot drie generaties per jaar. (Ghita)
MEI
Varens: De varens ..Bij Ingang De Zilk schieten de Varens uit de grond,,Prachtig.
Egel: Na het ontwaken uit de winterslaap begint in mei, juni het paarseizoen. Paren is een langdurig liefdesspel……..dat omzichtig maar vooral ook voorzichtig gebeurt.
Hermelijn (Mustela erminea): Paartijd valt ongeveer in Mei en Juni. (in de warme periode )
Hermelijn: Het paarseizoen duurt de gehele warmere periode van het jaar. Afhankelijk van het tijdstip waarop de dekking plaats vindt volgt een gewone dracht van 56 dagen, of een verlengde dracht (van 7 12 maanden) waarbij de vrucht zich gedurende de koude periode, slechts zeer langzaam ontwikkelt en er pas jongen geboren worden in maart, april en mei, die aan het midden of einde van de zomer daarvoor reeds verwekt waren.
Bunzing of Fis (Mustela putorius): Al vroeg in het voorjaar begint voor de bunzing de paartijd, ook wel roltijd genoemd. Deze duurt van Maart tot Juni.
Zandhagedis of Duinhagedis (Lacerta agilis):Rond de paartijd die van half april tot half mei duurt worden veel mannetjes waargenomen die op zoek zijn naar vrouwtjes.
Zandhagedis of Duinhagedis (Lacerta agilis):Vrouwtjes Zandhagedis zien we vaker eind mei en begin juni, als ze op zoek gaan naar een geschikte plek om de 5 tot 15 eitjes af te zetten. De eitjes worden begraven in ondiepe holletjes op zanderige zonbeschenen plaatsen.
Duindoorn: Bloeit April/Mei.
Braam (Rubus): De bloei is van eind mei tot september en de bestuiving vindt plaats door insecten.
Vlinders: Zodra de temperaturen overdag rond de tien graden komen en er een zonnetje schijnt komen de overwinterende dagvlinders tevoorschijn. Dagpauwoog, kleine vos, gehakkelde aurelia en citroenvlinder zullen de eerste zijn. Maar let ook op de atalanta. De laatste jaren is deze trekvlinder er steeds vroeger bij en wellicht hebben deze vroege atalanta's ook bij ons de winter doorgebracht.
Konijn: Jonge worden geboren (Febr./Aug.) (kan zich het gehele jaar voortplanten) Per jaar kan een vrouwtje drie tot zeven worpen krijgen
Moeflon:Geboren.
Eekhoorn: Jonge.
Eekhoorn:Paartijd.. Als in Dec./Febr. Te weinig voedsel was.
Damhert: Werpen gewei.
Vos: Jonge werpen.
Vlinder: Bont Zandoogje: De vliegtijd is van februari tot en met oktober. Ze vliegen in twee tot drie generaties per jaar. (Ghita)
JUNI
Egel: Na het ontwaken uit de winterslaap begint in mei, juni het paarseizoen. Paren is een langdurig liefdesspel……..dat omzichtig maar vooral ook voorzichtig gebeurt.
Hermelijn (Mustela erminea): Paartijd valt in Mei en Juni.
Bunzing of Fis (Mustela putorius): Al vroeg in het voorjaar begint voor de bunzing de paartijd, ook wel roltijd genoemd. Deze duurt van Maart tot Juni.
Zandhagedis of Duinhagedis (Lacerta agilis):Vrouwtjes Zandhagedis zien we vaker eind mei en begin juni, als ze op zoek gaan naar een geschikte plek om de 5 tot 15 eitjes af te zetten. De eitjes worden begraven in ondiepe holletjes op zanderige zonbeschenen plaatsen.
Braam (Rubus): De bloei is van eind mei tot september en de bestuiving vindt plaats door insecten.
Konijn: Jonge worden geboren (Febr./Aug.) (kan zich het gehele jaar voortplanten) Per jaar kan een vrouwtje drie tot zeven worpen krijgen.
Eekhoorn:Paartijd.. Als in Dec./Febr. Te weinig voedsel was.
Ree: Geboren.
Vlinder: Bont Zandoogje: De vliegtijd is van februari tot en met oktober. Ze vliegen in twee tot drie generaties per jaar. (Ghita)
Damhert: Geboren.
Vos: Jonge naar buiten.
JULI
Aalscholvers: Half juni vliegen de eerste jonge uit, in augustus de laatste.
Braam (Rubus): De bloei is van eind mei tot september en de bestuiving vindt plaats door insecten.
Konijn: Jonge worden geboren (Febr./Aug.) (kan zich het gehele jaar voortplanten) Per jaar kan een vrouwtje drie tot zeven worpen krijgen.
Eekhoorn:Jonge..Als er niet in Mrt./Mei gejongd is.
Ree: Geboren.
Damhert: Geboren.
Ree: Bronst begint.
Vos: Jonge naar buiten.
Vlinder: Bont Zandoogje: De vliegtijd is van februari tot en met oktober. Ze vliegen in twee tot drie generaties per jaar. (Ghita)
AUGUSTUS
Aalscholvers: Half juni vliegen de eerste jonge uit, in augustus de laatste.
Braam (Rubus): Vrucht.
Braam (Rubus): De bloei is van eind mei tot september en de bestuiving vindt plaats door insecten.
Konijn: Jonge worden geboren (Febr./Aug.) (kan zich het gehele jaar voortplanten) Per jaar kan een vrouwtje drie tot zeven worpen krijgen.
Eekhoorn:Jonge..Als er niet in Mrt./Mei gejongd is.
Ree: Bronst.
Damhert: De basthuid van het gewei schuren.
Damhert: Neemt in gewicht toe (klaarmaken voor bronst ).
Vlinder: Bont Zandoogje: De vliegtijd is van februari tot en met oktober. Ze vliegen in twee tot drie generaties per jaar. (Ghita)
SEPTEMBER
Paddenstoelen: Komen het gehele jaar voor..Maar in de Herfstperiode zie je er het meest.
Braam (Rubus): Vrucht
Braam (Rubus): De bloei is van eind mei tot september en de bestuiving vindt plaats door insecten.
Eekhoorn:Jonge..Als er niet in Mrt./Mei gejongd is.
Ree: Bronst neemt af.
Damhert: neemt in gewicht toe (klaarmaken voor de bronst).
Damhert: De basthuid van het gewei schuren.
Damhert: Voorbronst begint.
Vos: Jonge worden zelfstandig.
Vlinder: Bont Zandoogje: De vliegtijd is van februari tot en met oktober. Ze vliegen in twee tot drie generaties per jaar. (Ghita)
OKTOBER
Braam (Rubus): Vrucht.
Moeflon: Bronst.
Damhert: Bronst.
Vos: Jonge Worden zelfstandig.
Vlinder: Bont Zandoogje: De vliegtijd is van februari tot en met oktober. Ze vliegen in twee tot drie generaties per jaar. (Ghita)
NOVEMBER
Moeflon: Bronst.
Damhert: Bronst.
Vos: Krijgt wintervacht.
Vos:gebruikt hol.
DECEMBER
Eekhoorn: Paartijd (mits genoeg voedsel).
Vos: Paartijd begint.