vrijdag 22 mei 2020

Knobbelzwaan


Automatisch hoor ik de muziek van Randy Crawford 'One day i'll fly away' .. En zie ik weer die sterke commercial van de KLM (1995) ...waarbij een zwaan daalt en opstijgt.Juist in een periode van corona (COIVID-19) 'The best holidays begin with KLM'

Knobbelzwaan - (Cygnus olor)
Knobbelzwaan - (Cygnus olor)
Knobbelzwaan - (Cygnus olor)
Knobbelzwaan - (Cygnus olor)
De pullen van de knobbelzwanen (Cygnus olor) .. zijn leuk om te fotograferen. Zeker als je aan de waterkant zit en de jonge zwaantjes zwemmen op een kleine afstand voorbij.
Kaneelwants - Corizus hyposcyami)
Ree - (Capreolus capreolus)
Ree - (Capreolus capreolus)
Een reebokje in het mooie licht .. zijn oor heeft het geluid al opgevangen
Ree - (Capreolus capreolus)
Schotse hooglander - (Bos Taurus)
Knobbelzwaan - (Cygnus olor)
Knobbelzwaan - (Cygnus olor)
De sierlijke en romantische zwanen doen ook denken aan één van de bekendste klassieke balletten aller tijden : Het Zwanenmeer van de Russische componist Tchaikovsky (1877)
Knobbelzwaan - (Cygnus olor)
Konik - (Equi sivestris)
Schotse hooglander - (Bos Taurus)
Schotse hooglander - (Bos Taurus)
Knobbelzwaan - (Cygnus olor)
Knobbelzwaan - (Cygnus olor)
Ook dit jaar komen er veel meldingen binnen dat zwanenjongen en zwaneneieren worden gestolen. Diefstal van zwanenjongen (pullen) of eieren is een vorm van nestverstoring en is verboden en strafbaar.
Knobbelzwaan - (Cygnus olor)
Knobbelzwaan - (Cygnus olor)
Knobbelzwaan - (Cygnus olor)
Een zwanennest waar enkele eieren zijn uitgenomen .. kan een
vorm van geboortebeperking zijn. Ook predatie door roofdieren is natuurlijk een mogelijkheid. Maar dat er ook een illegale handel is in zwanen eieren en pullen mag duidelijk zijn.
Knobbelzwaan - (Cygnus olor)
Schotse hooglander - (Bos Taurus)
De jacht op zwanen is niet echt noodzakelijk .. zoals Ruitenbeek al aangaf: Het doden van knobbelzwanen is voor het beperken van het bestand niet nodig. De beste methode is geboorteregeling door beperking van het aantal eieren per nest.
Schotse hooglander - (Bos Taurus)
Ogen ..
Knobbelzwaan - (Cygnus olor)
De knobbelzwaan is een van de weinige dieren waarbij regulatie via 'abortus' heel goed mogelijk is. De nesten zijn zeer eenvoudig te vinden.
Knobbelzwaan - (Cygnus olor)
Ree - (Capreolus capreolus)


Knobbelzwaan - (Cygnus olor)
Knobbelzwanen richten volgens boeren veel schade toe door het consumeren van gras .. het vertrappen en het bevuilen van het gewas.
Schotse hooglander - (Bos Taurus)
Knobbelzwaan - (Cygnus olor)
Schade die knobbelzwanen die jaarrond teweeg kunnen brengen aan de onderwaterweide en zo andere water en weidevogels benadelen is een reden om aan geboortebeperking te doen.
Wordt Vervolgd ..