zaterdag 30 mei 2020

Rentmeesterschap


We doen er alles aan om natuurgebieden met elkaar te verbinden om zo de biodiversiteit te versterken. Dieren moeten gebruik kunnen maken van de ecologische hoofdstructuur ..het zogenaamde EHS of Natuurnetwerk Nederland NN.
-
-
En ja .. dan is het eigenlijk een succes te noemen als de wolf ..goudjackhals ..wilde kat ...of de lynx zijn weg weet te vinden in onze natuur. Dat niet iedereen staat te juichen bij de komst van deze predators mag duidelijk zijn.
-
-
-
-
Nu de wolf na 150 jaar weer terug is in Nederland staan jagers en jachtgezinde gelijk strak. Door bangmakerij proberen ze de beeldvorming te manipuleren om zo de draagvlak weg te nemen.
-
-
-
-
-
Annie-Schreijer-Pierik (CDA) tweet: “Van de driejarige Joan
Peeters vindt men op 31 juli 1810 om acht uur 's morgens alleen de benen en een arm terug. Van de elfjarige Pierre vindt men op 7 september om zeven uur 's avonds de helft van zijn lichaam terug.”
-
-
-
-
Wat een bangmakerij … natuurlijk moet er ruimte zijn voor de wolf. En ja … uiteindelijk moet er misschien worden ingegrepen. Maar om dat aan jagers/jachtgezinde over te laten lijkt me verre van verstandig.
-
-
-
-
-
In Vlaanderen krijgt de wolf de hoogste bescherming .. als de wolf opzettelijk gedood wordt staat er een boete op tot 500.000 euro en en celstraf va 5 jaar.
-
-
-
-
-
De jacht moet worden aangepast en de populatie wild in Nederland
moet worden verhoogd ..zodat de wolf genoeg prooidieren tot zijn beschikking heeft.
-
-
-
-