maandag 13 mei 2019

Stichting Duinbehoud

Stichting Duinbehoud ( duinbehoud.nl ) maakt als landelijke  organisatie zich sterk voor bescherming en herstel van de Nederlandse duingebieden. Ze komt op voor de belangen van de natuur en van mensen die in de duinen van de natuur willen genieten. "Het draait om het vinden van een balans: tussen flora en fauna ..tussen beleving en bescherming"

Oosterkanaal .
Paardenkerhof ..
Gele Kwikstaart - Motacilla flava
Op dit moment zoeken we voor de Amsterdamse
Waterleidingduinen (AWD) nog versterking om de werkgroep aan te vullen. 
Gele Kwikstaart - Motacilla flava
Adelaarsvaren - Pteridium aquilinum
Kippendellen ..
Vos - Vulpes vulpes
Duinviooltje - Viola tricolor
Viervlek - Libellula quadrimaculata
We denken dan aan mensen met kennis van ecologie beheer en/of
het duinlandschap ..een aanjager/organisatorisch talent .
Viervlek - Libellula quadrimaculata
Koekoek - Cuculus canorus
AWD - Paardenkerkhof
Damhert - Dama dama
Regenboog - Langeveld
Regenboog - Langeveld
Vos - Vulpes vulpes
Vos - Vulpes vulpes
..een lobbyist/belangenbehartiger ..schrijver en/of iemand met een juridische achtergrond


Vos - Vulpes vulpes
Ruigenhoek
Zandhagedis - Lacerta agilis
Vink ..
Zweefvliegveld - Langeveld AWD
Boomkikker - Hyla arborea
Tapuit - Oenanthe oenanthe
Meer : Zie Stichting Duinbehoud - duinbehoud.nl stichtig@duinbehoud.nl  Rapenburg 8 2311 EV Leiden Postbus 664 2300 AR Leiden
Geoorde Futen - Podiceps nigricollis
Damhert - Dama dama
Damhert - Dama dama
Damhert - Dama dama
Paardenkerkhof - AWD
Damhert - Dama dama